Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk levert een waardevolle bijdrage aan onze samenleving. Dat hoef je de vrijwilligers zelf niet uit te leggen, die merken het dagelijks. Er zijn heel veel activiteiten die niet uitgevoerd kunnen worden zonder inzet van vrijwilligers.

Daarnaast zorgt vrijwilligerswerk voor sociale samenhang en leefbaarheid. Vrijwilligerswerk wordt niet voor niets het cement van de samenleving genoemd. Op de website van het Sociaal wijkteam externe-link-icoonvindt u meer informatie over vrijwilligerswerk en de verzekering voor vrijwilligers.

Subsidie

De gemeente Zwolle heeft diverse subsidieregelingen speciaal voor vrijwilligerswerk.