geld-geven iconSubsidieregeling Jeugd- en jongerenwerk onder leiding van vrijwilligers

De jeugd heeft de toekomst. Wat je meemaakt, met wie je omgaat, thuis, maar ook op school en tijdens je vrije tijd, bepaalt hoe je later in het leven staat. Investeren in jongeren betekent investeren in hun toekomst. De gemeente wil graag dat alle jongeren zich veilig en prettig voelen, maar ook dat zij zich betrokken voelen. Jeugdactiviteiten helpen daar bij. Wilt u als vrijwilligersorganisatie hierin bijdragen? Dan is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor de organisatie van deze activiteit.

Aanvragen

Wilt u binnen u vrijwilligersorganisatie een activiteit voor jongeren organiseren? Dan kunt u een aanvraag doen.

Voor wie?

Als vrijwilligersorganisatie, niet zijnde sportvereniging die sport als hoofddoel heeft, kunt u een aanvraag indienen. Is uw organisatie een scoutingorganisatie, dan moet u aangesloten zijn bij de Scouting Nederland.

Meesturen

  •  De begroting voor het subsidiejaar
  •  Een financiële verantwoording van het afgelopen jaar
  •  Recente ledenlijst (peildatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar)
  •  Belegstuk IBAN (bankafschrift van maximaal 3 maanden oud, met daarop uw IBAN nummer en te naam stelling)

Hoe lang duurt het?

Indieningstermijn: 

Uw aanvraag moet u vóór 1 oktober voorafgaand aan het volgende kalenderjaar bij ons indienen.

Behandeltermijn: 

U ontvangt binnen acht weken na goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad een beslissing. De termijn van acht weken kan met maximaal zes weken worden verlengd.

Beleid en wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen

Algemene Subsidieverordening

Wetgeving

wetten.overheid.nl

Contact

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest uhoe u dat kunt doorgeven.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 09.00 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38
Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle