Subsidieregeling voor en door studenten Zwolle

De gemeente wil van Zwolle een meer aantrekkelijke studentenstad te maken. Met de subsidieregeling Voor en door studenten kunnen actieve Zwolse studenten daaraan een bijdrage leveren. De gemeente maakt het studenten mogelijk om subsidie te krijgen voor het organiseren van een activiteit. Dat kunnen allerlei activiteiten zijn, zolang deze bijdragen aan de ontwikkeling van Zwolle tot een bruisende en levendige studentenstad.
Vraagt u namens een vereniging, of andere organisatie aan? Dan dient u de aanvraag in te dienen via e-Herkenning.

Aanvragen en Subsidieplafond

De subsidie is een bijdrage in de organisatiekosten (kosten voor eten en drinken komen niet in aanmerking voor subsidie) tot maximaal 80 procent. Het subsidiebedrag bedraagt per activiteit minimaal € 500,00 en maximaal € 1.250,00. 

Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2024 is € 6.250,00

Voor wie?

Als aanvrager ben je een studentenorganisatie met volledige rechtsbevoegdheid.

Aanvragen met eHerkenning

Je kunt de subsidie aanvragen met  namens een studentenorganisatie met eHerkenning.

Meesturen

  • Activiteitenplan
  •  Sluitende begroting
  • Belegstuk IBAN (bankafschrift van maximaal 3 maanden oud, met daarop IBAN nummer studentenorganisatie en te naam stelling)

Hoe lang duurt het?

Indieningstermijn: 

Je kunt het hele kalenderjaar een aanvraag indienen,  voor de uitvoering. De aanvragen worden behandeld in de volgorde van binnenkomst bij de Gemeente Zwolle, omdat er jaarlijks een maximum bedrag beschikbaar is. Wacht dus niet te lang!

Behandeltermijn: 

Het college van burgemeester en wethouders neemt uiterlijk binnen dertien weken na het indienen van de aanvraag een beslissing. Je krijgt hierover binnen die termijn schriftelijk bericht.

Beleid en wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen

Wetgeving

Contact

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten en meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.