Bezwaar en beroep bij hulpvragen

Het kan voorkomen dat u zich niet goed behandeld voelt door een medewerker van het Sociaal wijkteam of een organisatie waar naar u bent doorverwezen voor hulp. U twijfelt aan het oordeel van de medewerker van het Sociaal wijkteam hoe uw ondersteuningsvragen opgelost kunnen worden of u bent het niet eens met een besluit van de gemeente welke hulp u krijgt.

 Kort samengevat: U bent van mening dat dingen in uw ogen niet goed gaan. Op deze pagina kunt u lezen wat u kunt doen en waar u terecht kunt.

Er zijn verschillende personen of organisaties die u kunnen helpen bij een klacht. Deze hulp noemen we cliëntondersteuning.

Het is voor u zelf, maar ook voor de gemeente en de organisatie belangrijk dat u laat weten dat u niet tevreden bent over de zorg of de dienstverlening. Alleen dan kan samen met u een oplossing gezocht worden. U kunt iemand meenemen naar dit gesprek. Dat kan bijvoorbeeld uw echtgenoot zijn, een familielid of vriend. Wilt u een professionele begeleider dat kan ook. Deze hulp noemen we cliëntondersteuningexterne-link-icoon.

Second opinion

Bent u na het gesprek nog steeds niet tevreden of twijfelt u nog steeds over het advies, dan kunt een second opinion vragen.

Wilt u een second opinion over het advies of oordeel van het Sociaal wijkteam? Dat kunt u dit vragen aan een medewerker van een ander wijkteam in de stad vragen. Deze medewerker bekijkt uw vraag en het uitgebrachte advies en geeft hier een tweede oordeel (second opinion) over.
U mag zelf bepalen welk Sociaal wijkteam de second opinion uitvoert.

Meldpunt Wmo Zorgbelang

Maakt u gebruik van de individuele voorzieningen Wmo zoals huishoudelijke hulp of taxivervoer? En bent u daar niet tevreden over? Dan kunt u dat melden bij het meldpunt Wmo van Zorgbelang.
De medewerkers van Zorgbelang Overijssel helpen u een antwoord te vinden op uw vragen en een oplossing te vinden voor uw klachten.

Zorgbelang Overijssel rapporteert de gemeente Zwolle over de meldingen. Vervolgens wordt dit besproken met de gemeente en doet Zorgbelang aanbevelingen voor verbetering.

Een klacht over een medewerker of organisatie

Vindt u dat u onjuist behandeld bent, verkeerd geïnformeerd bent of dat het te lang heeft geduurd voordat u een behandeling kreeg, dan kunt u een klacht indienen.

Een klacht moet u altijd indienen bij de organisatie waarover u een klacht heeft. Een klacht over het Sociaal wijkteam, of een medewerker daarvan, dient u dus in bij het Sociaal wijkteam.
Heeft u een klacht over een organisatie die bijvoorbeeld Thuisondersteuning levert of waar u voor uw dagbesteding naar toe gaat, dan dient u de klacht in bij die organisatie.

Op de website van iedere organisatie staat hoe dat moet. Vanzelfsprekend mag u iemand vragen u hierbij te helpen. Dat kan iemand uit uw omgeving zijn, maar ook een medewerker van het Sociaal wijkteam kan u hierbij helpen.

Meer over cliëntondersteuning bij een hulpvraag of bezwaarexterne-link-icoon

Afhandeling klacht over gemeente of Sociaal wijkteam

Een klacht over de gemeente of het Sociaal wijkteam wordt in behandeling genomen door een klachtencoördinator van de gemeente Zwolle. Hij onderzoekt de klacht en handelt de klacht af.

Bezwaar en beroep

Tegen het besluit van de gemeente en/of het Sociaal wijkteam kunt u altijd bezwaar maken. Dat kan ook zonder een second opinion.

Om bezwaar te maken schrijft u een brief aan de gemeente of het Sociaal wijkteam. De procedure voor het indienen en het behandelen van een bezwaarschrift is wettelijk geregeld. U leest daarover meer op www.zwolle.nl/bezwaarenberoep.

Bent u het vervolgens niet eens met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u naar de rechtbank. Hoe u bezwaar maakt of een beroep bij de rechtbank indient, leest u ook op www.zwolle.nl/bezwaarenberoep

Nationale Ombudsman

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht door de gemeente, dan kunt u ook de klacht indienen bij de Nationale Ombudsman. De ombudsman onderzoekt klachten over het handelen (of het nalaten daarvan) door een overheidsinstantie of medewerkers van die overheid.
Kijk voor meer informatie over de werkwijze op www.nationaleombudsman.nlexterne-link-icoon of bel naar 0800 33 55 555.

Er zijn geen kosten voor een second opinion, het indienen van een klacht, bezwaar of beroep.

De hulp van de Ombudsman of het Sociaal wijkteam is ook gratis.

Contactadres gemeente Bezwaar en beroep telefoon 14038

Sociaal wijkteam Zwolleexterne-link-icoon telefoon (038) 498 9980

Overijsselse Ombudsmanexterne-link-icoon email: info@overijsselseombudsman.nl telefoon (0572) 352 687

Wilt u hulp bij het bespreken van uw klacht of bij het indienen van een bezwaar of beroep? Dat kan met cliëntondersteuningexterne-link-icoon.