Mantelzorg

Mantelzorgers zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, familielid, vriend of kennis.

Mantelzorgers zijn geen professionele zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met de hulpbehoevende. Mantelzorg is vaak langdurig en intensief.

Omdat mantelzorgers de zorg voor een familielid een vanzelfsprekende zaak vinden, zijn zij zich er niet altijd van bewust dat ze tot de grote groep informele zorgverleners behoren. Bovendien vervullen mantelzorgers ieder op eigen wijze hun rol als mantelzorger: dé mantelzorger bestaat niet.

Meer over Wat is mantelzorg

 

Wmo 2015 en de positie van mantelzorgers

Mantelzorg valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor de Wmo is de gemeente verantwoordelijk.

In de Wmo staat dat gemeenten er voor moeten zorgen dat mensen actief kunnen blijven en langer thuis kunnen blijven wonen, ook als zij een beperking hebben. Dat kan door de inzet van professionals, maar ook (in combinatie) met vrijwilligershulp en mantelzorgers.

De ambitie van de gemeente Zwolle is dat iedereen mee doet. Dat is een uitdaging waar niet alleen de gemeente voor staat, maar alle maatschappelijke partners, professionals en inwoners. U leest daar meer over op zwolle.nl/ondersteuningenparticipatie en op www.swtzwolle.nl.

Inzet van mantelzorgers

De gemeente Zwolle hecht veel waarde aan de inzet van mantelzorgers. De gemeente wil ook hen ondersteunen, zodat zij niet te zwaar belast worden.

Daarnaast is het belangrijk dat zij nauw betrokken worden bij de zorg door professionals. Niet om de zorg over te dragen maar om daarin samen te werken. Bovendien kennen mantelzorgers als geen ander de cliënt in vooral de dagelijkse gang van zaken. Door hun inbreng verbetert de zorg.

De gemeente ondersteunt daarom het werk van het Steunpunt Mantelzorg en organisaties voor Vrijwillige Thuishulp, Buddyzorg en Vriendendiensten met subsidie. Deze organisaties ondersteunen en ontlasten de mantelzorger. Dat voorkomt dat de mantelzorger overbelast raakt en de zorgvrager (als nog) een beroep moet doen op de duurdere, formele zorg.

Lees meer op Ondersteuning voor mantelzorgers.

Verzekering voor mantelzorgers

De gemeente Zwolle heeft een verzekering voor mantelzorgers en vrijwilligers afgesloten. Hier leest u meer.
 

Waardering van mantelzorgers

Op 1 januari 2015 is het het mantelzorgcompliment via de SVB vervallen. Elke gemeente bepaalt hoe mantelzorgers jaarlijks een blijk van waardering ontvangen: de opvolger van dit mantelzorgcompliment.

De gemeente Zwolle heeft er voor gekozen om mantelzorgers individueel te waarderen, de dag van de mantelzorg te organiseren en door voorzieningen te financieren om mantelzorgers te informeren, adviseren, ondersteunen en te ontlasten.

Meer over waarderen en ondersteunen mantelzorgers

beslisnota-raad-mantelzorgondersteuning-waardering-febr2015.pdf