Mantelzorg

Mantelzorgers zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, familielid, vriend of kennis.

Mantelzorgers zijn geen professionele zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met de hulpbehoevende. Mantelzorg is vaak langdurig en intensief.

Omdat mantelzorgers de zorg voor een familielid een vanzelfsprekende zaak vinden, zijn zij zich er niet altijd van bewust dat ze tot de grote groep informele zorgverleners behoren. Bovendien vervullen mantelzorgers ieder op eigen wijze hun rol als mantelzorger: dé mantelzorger bestaat niet.

Wmo 2015 en de positie van mantelzorgers

Mantelzorg valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor de Wmo is de gemeente verantwoordelijk.

In de Wmo staat dat gemeenten er voor moeten zorgen dat mensen actief kunnen blijven en langer thuis kunnen blijven wonen, ook als zij een beperking hebben. Dat kan door de inzet van professionals, maar ook (in combinatie) met vrijwilligershulp en mantelzorgers.

Informele zorg, vrijwilligerswerk, mantelzorg...

Bij een hulpvrager zijn vaak veel mensen en organisaties betrokken. We praten over formele zorg als deze wordt geven door betaalde medewerkers van organisaties zoals het maatschappelijk werk de Kern of Frion.

Informele zorg is onbetaalde zorg. De ondersteuning wordt gegeven door vrijwilligers en mantelzorgers die daar dus niet voor betaald worden. 

Hoewel vrijwilligers en mantelzorgers onbetaald ondersteuning bieden, is er wel degelijk een verschil. Het doen van vrijwilligerswerk is een vrije keuze. Het werk wordt meestal gedaan in een organisatie (de formele zorg) zoals in een ziekenhuis.

Mantelzorg is geen keuze; mantelzorg overkomt je, zoals een ziekte de hulpvrager overkomt. Mantelzorgers hebben een persoonlijke band met hen. Dat kan een kind zijn, een partner, een broer, een ouder of een ander familielid of naaste.
De zorg is vaak langdurig en intensief en gaat dus verder dan af en toe een boodschap doen.

De landelijke organisatie Mezzo hanteert de definitie: zorg voor een naaste voor tenminste drie maanden en/of acht uur per week

Veelgestelde vragen mantelzorg

Inzet van mantelzorgers

De gemeente Zwolle hecht veel waarde aan de inzet van mantelzorgers. De gemeente wil ook hen ondersteunen, zodat zij niet te zwaar belast worden.

Daarnaast is het belangrijk dat zij nauw betrokken worden bij de zorg door professionals. Niet om de zorg over te dragen maar om daarin samen te werken. Bovendien kennen mantelzorgers als geen ander de cliënt in vooral de dagelijkse gang van zaken. Door hun inbreng verbetert de zorg.

De gemeente ondersteunt daarom het werk van het Steunpunt Mantelzorg en organisaties voor Vrijwillige Thuishulp, Buddyzorg en Vriendendiensten met subsidie. Deze organisaties ondersteunen en ontlasten de mantelzorger. Dat voorkomt dat de mantelzorger overbelast raakt en de zorgvrager (als nog) een beroep moet doen op de duurdere, formele zorg.