Mantelzorg

Zorgt u langdurig en onbetaald voor een hulpbehoevende persoon uit uw omgeving?. Bijvoorbeeld uw zoon, man, buur of vriend? Dan bent u mantelzorger. En daarmee staat u niet alleen, want Nederland telt zo'n 4 miljoen mantelzorgers.

Mantelzorgers zijn geen professionele zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met de hulpbehoevende. Mantelzorg is vaak langdurig en intensief. Daarom denkt de gemeente graag met mantelzorgers mee. Op de website van het Sociaal wijkteamexterne-link-icoon en de website van het Steunpunt Mantelzorg externe-link-icoonvindt u meer informatie over ondersteuning en activiteiten, mantelzorgwaardering en verzekering.

Mantelzorg en wonen

Zorgt u als mantelzorger voor bijvoorbeeld uw vader, moeder of een ander familielid of vriend? Dan is het makkelijk als u dicht bij elkaar woont. De gemeente wil hier bij helpen. U kunt er voor kiezen om te gaan inwonen bij degene die u verzorgt. Of om deze persoon bij u in huis te nemen. Ook kunt u een zogenoemde mantelzorgwoning (aan)bouwen of plaatsen op het erf.

Mantelzorgwoning bouwen

Een mantelzorgwoning is een woonvoorziening in of bij uw huis. Deze woning is bedoeld voor degene die u verzorgt. Maar u kunt ook zelf in een mantelzorgwoning wonen. In dat geval woont degene die u verzorgt in het bijbehorende huis. Voor het bouwen van een mantelzorgwoning zijn er de volgende mogelijkheden, een:

  • Kant-en-klare mantelzorgwoning in uw tuin.
  • Aan- of bijgebouw, zoals een garage bij de woning, dat geschikt is gemaakt om in te wonen.
  • Tijdelijke mantelzorgunit die aan de woning wordt/is gekoppeld.
  • Aparte woning of woonunit op het erf van de mantelzorger met een eigen ingang, woon/slaapkamer, sanitair en keuken.
  • Permanente aanbouw aan het hoofdgebouw.
  • Permanent bijgebouw dat geen onderdeel uitmaakt van het hoofdgebouw.

De mantelzorgwoning mag daarvoor gebruikt worden zo lang als de mantelzorgrelatie duurt. In een mantelzorgwoning mogen maximaal twee personen wonen.

Vergunning voor een mantelzorgwoning

U heeft misschien geen vergunning nodig voor een mantelzorgwoning. Het maakt niet uit of het een aanbouw, een verbouwing van een bestaand bouwwerk of het plaatsen van een kant-en-klare, tijdelijke woonunit is. U kunt controleren of uw bouwplannen vergunningvrij zijn op omgevingswet.overheid.nlexterne-link-icoon.

Kunt u volgens de regels niet zonder vergunning (aan)bouwen? Dat wil niet zeggen dat het niet is toegestaan. In veel gevallen krijgt u van de gemeente de vergunning. Twijfelt u? Neem gerust contact met ons op! We kijken graag samen met u wat de mogelijkheden zijn.

Vergunningvrij? Breng gemeente en buren op de hoogte

Als er geen vergunning nodig is voor de mantelzorgwoning, bent u niet verplicht ons op de hoogte te stellen van uw bouwactiviteiten. Maar we raden u aan om toch eerst een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling Vergunningen. Zo voorkomt u misverstanden. Bovendien gelden er bouwregels en moet er daadwerkelijk sprake zijn van mantelzorg. De gemeente kan u bij twijfel vragen om dit aan te tonen. Bijvoorbeeld met een verklaring van een huisarts, de wijkverpleegkundige of een ander deskundig persoon of deskundige instantie.

Breng ook uw buren op de hoogte over de bouwplannen. Bij het bouwen heeft u te maken met het burenrecht. Dat staat in het Burgerlijk Wetboek. De regels in het burenrecht kunnen u (wettelijk) helpen als u er met de buren niet uitkomt. Maar meestal wordt u het eens met uw buren na een kleine aanpassing van uw plan.