woning iconBeschermd wonen

Een voorziening voor Beschermd wonen biedt een veilige woonomgeving en begeleidt de bewoners in hun zelfredzaamheid, zodat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving of op termijn weer zelfstandig kunnen wonen. Vanuit de gemeente kunt u beschermd wonen ontvangen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2016 (Wmo). 

Beschermd wonen is ook mogelijk vanuit de Wet langdurige zorg. Dit is aan de orde als er blijvend een beschermde woonomgeving nodig is. Een aanvraag voor de Wlz kan gedaan worden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Om een indruk te krijgen of toegang tot de Wlz mogelijk is, kunt u de de Wlz-check doen. Beschermd wonen voor jeugdigen tot 18 jaar (“jeugdhulp met verblijf”) is ook mogelijk. Zie ondersteuning bij opvoeden en opgroeien.

Centrumgemeente

Alle gemeenten zijn verantwoordelijk voor Beschermd wonen GGZ. Dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo).

De gemeente Zwolle is centrumgemeente voor de regio IJssel-Vecht. De regio IJssel-Vecht bestaat uit de gemeenten: Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

Centrumgemeenten hebben een bijzondere verantwoordelijkheid. De centrumgemeente Zwolle ontvangt financiële middelen voor beschermd wonen voor de gemeenten die horen bij haar regio en betaalt beschermd wonen-voorzieningen voor deze gemeenten.

Meer informatie Beschermd wonen

Denkt u dat Beschermd wonen voor u de juiste ondersteuning is dan kunt u terecht bij het Sociaal wijkteam als u in Zwolle woont. Of bij het Wmo-loket in de gemeente waar u woont.

De gemeente en het Sociaal wijkteam passen maatwerk toe, afgestemd op de persoonlijke situatie van mensen. Als een oplossing thuis niet mogelijk is en Beschermd wonen de meest passende oplossing lijkt, wordt samen met u een melding gedaan bij de Centrale toegang van GGD IJsselland.

U krijgt daarna een gesprek met een medewerker van de GGD en op basis van het onderzoek neemt de GGD een besluit.
Met het toekenningsbesluit voor Beschermd wonen neemt u contact op met de aanbieder voor Beschermd wonen van uw keuze in de regio.

Bij de melding, de aanvraag en het vervolg kunt u als dat wilt, hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner van de gemeente in uw woonplaats. Inwoners van Zwolle kunnen hiervoor terecht bij Adviespunt Zorgbelang. Deze organisatie heeft een pool van ervaren vrijwilligers. Zij zijn onafhankelijk en kunnen u ondersteunen bij een gesprek. Deze ondersteuning is gratis.

Beschermd wonen als Zorg in natura (ZIN) wordt rechtstreeks betaald door de gemeente.

Beschermd wonen kan ook betaald worden met een Persoonsgebonden budget (PGB). Om in aanmerking te kunnen komen voor een pgb moet u aan specifieke eisen voldoen en op eigen kracht een pgb-plan kunnen op stellen.

Met een toekenningsbesluit van de gemeente voor Beschermd wonen in de vorm van een PGB kunt u zelf een zorgovereenkomst aangaan met een aanbieder van Beschermd wonen.

Eigen bijdrage

Voor Beschermd wonen betaalt u een eigen bijdrage via het CAK.

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen, het vermogen, de leeftijd en de gezinssamenstelling. Mensen die meer verdienen of meer eigen vermogen hebben, betalen een hogere eigen bijdrage.

Voor nieuwe aanvragen Beschermd wonen en voor jeugd:

Voor verlenging van Beschermd wonen voor volwassenen:

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle