Meld een vermoeden van zorgfraude

Geld voor zorg voor onze Zwolse inwoners komt soms niet op de juiste plek terecht. Denkt u dat er in uw omgeving geld voor zorg niet op de juiste manier wordt gebruikt? Geef dit dan door via het meldingsformulier. De toezichthouder doet dan onderzoek naar de situatie.

Wat kunt u melden?

Heeft u signalen of vermoedens van onjuist gebruik van zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet? Ontvangt iemand een persoonsgebonden budget die dit niet echt nodig heeft? Of krijgt iemand niet de zorg waar wel voor wordt betaald? Maak dan een melding.

Zorgfraude melden?

U maakt een melding via het meldingsformulierexterne-link-icoon. Dit kan ook anoniem.

Telefonisch contact

Kunt u niet melden via de website omdat u geen tablet of computer gebruikt? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag! U kunt dan bellen met tel. 14038 (5 cijfers) en vragen naar de toezichthouders Wmo en Jeugdwet. U wordt dan doorverbonden met de toezichthouders. Bij het doorgeven van uw melding vragen wij u om zo veel mogelijk informatie over de situatie aan te geven. Zoals de naam van de cliënt, de naam van de zorgverlener en wat er aan de hand is. Eventueel kunt u documenten of foto’s meesturen. 

Wat gebeurt er met uw melding?

De toezichthouder doet onderzoek naar uw melding. Een onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit het bekijken van gegevens, onderzoek op locatie of voeren van gesprekken met betrokkene(n).

Wanneer de toezichthouder genoeg bewijs vindt voor onjuist gebruik van zorg, zorgfraude of bij lage kwaliteit van de ondersteuning, dan neemt de gemeente gepaste maatregelen. Bijvoorbeeld het wijzigen of beëindigen van de ondersteuning, het uitsluiten van een zorgaanbieder, het terugvorderen van geld of het doen van aangifte. 

U wordt niet op de hoogte gebracht van het verloop en resultaat van het onderzoek vanwege privacy van de betrokkene(n).

Vertrouwelijk

Wij gaan vertrouwelijk om met uw informatie. Als u belt kunt u ook anoniem blijven. Dan noteert de gemeente geen gegevens van u. Op het meldingsformulier kunt u ook alleen melding doen, zonder persoonlijke gegevens in te vullen.