personen iconVoor professionals

Als het gaat om zorg, ondersteuning en participatie van inwoners is de gemeente verantwoordelijk voor een groot deel van het sociaal domein. Het sociaal domein zijn alle organisaties, diensten en voorzieningen samen die mensen ondersteunen.

Iedereen die ondersteuning nodig heeft die krijgt dat. Uitgangspunt is: 'niet zorgen voor, maar zorgen dat'...en kernbegrippen zijn: dichtbij, maatwerk, integraal, zelfredzaam en eigen kracht.

Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg

Gemeenten zijn niet voor alle ondersteuningstaken verantwoordelijk.
De Zorgverzekeringswet (Zvw) is voor de medische zorg. Het gaat hier om verpleging en persoonlijke verzorging aan huis, de behandeling van mensen met een zintuigelijke beperking, de intensieve kindzorg en de palliatieve zorg.
Voor deze zorg is iedereen verzekerd bij de ziektekostenverzekeraar.

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die 24 uur zorg per dag nodig hebben. Voor de uitvoering van deze wet is het Zorgkantoor verantwoordelijk.

Lees meer op Informatie over langdurige zorg

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle