Zwolle Gezonde Stad

Zwolle Gezonde Stad wil een gezonde leefstijl aantrekkelijk en gemakkelijk maken voor alle Zwollenaren. Dat is het doel van Zwolle Gezonde Stad.

Samen met inwoners een bijdrage leveren aan het verkleinen van de sociaal economische gezondheidsverschillen ofwel het bevorderen van het gezondheidspotentieel door het bevorderen van gelijke kansen, het stimuleren van gezond gedrag, het realiseren van een gezonde omgeving (het aantrekkelijk en gemakkelijk maken van de gezonde keuze) en het realiseren van een goede verbinding van preventie en zorg.

Zwolle Gezonde Stad is al jaren actief als beweging in Zwolle. Eerst met name gericht op jeugd en jongeren vanuit de JOGG aanpak. De laatste jaren heeft het zich steeds meer ontwikkeld tot het  netwerkplatform wat het nu is. De stadsdialoog is hierin een belangrijk onderdeel. Dit moet dé ontmoetingsplek worden waar we op basis van actuele thema’s het gesprek aangaan, verbindingen zoeken en initiatieven aanjagen. 

Wat kan ik doen?

Jaarlijks worden er verschillende Stadsdialogen voor de hele stad of een specifieke wijk georganiseerd. De inhoud verschilt en is gebaseerd op actuele ontwikkelingen. Mogelijk ontstaan er uit deze stads- en wijkdialogen nieuwe initiatieven.

Ook kun je als inwoner of organisatie subsidie krijgen voor het organiseren van activiteiten die bijdragen aan het maken van gezonde keuzes. Zo gebruikte Marlijn de subsidie om kinderen kennis te laten maken met gezond eten. Bekijk het interview met Marlijn.

Gezonde voedselomgeving

Onze sociale, fysieke en digitale omgeving beïnvloeden in grote mate wat we eten. Op het station kies je al gauw voor een frietje, terwijl een fruitschaal op kantoor uitnodigt tot het eten van een appeltje.

Helaas is de Nederlandse voedselomgeving in de afgelopen jaren steeds ongezonder geworden en hebben ook steeds meer Nederlanders overgewicht. Ook in Zwolle. De gemeente Zwolle werkt daarom aan een gezonde voedselomgeving.

Niet al het lekkers verbieden, maar de gezonde keuze als de makkelijkste keuze voor alle Zwollenaren. Maar hoe ongezond is de voedselomgeving in Zwolle eigenlijk? En hoe staat het met de gezondheid van de Zwollenaar? Via de kopjes gezonde voedselomgeving en gezondheid per wijk, kun je meer data en kaarten hierover vinden.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Siebren Groen, programmacoördinator Zwolle Gezonde Stad via zwollegezondestad@ggdijsselland.nl