Gezonde voedselomgeving

In Zwolle zijn circa 450 vaste locaties te vinden die voedsel verkopen. Daarnaast zijn er ook eetkramen die niet altijd op straat staan. Onderstaande kaart laat het voedselaanbod naar categorie zien en de locaties van eetkramen.

Gezond en ongezond aanbod

Op bijna 30% van alle vaste locaties worden snacks en/of fast food verkocht. Onderstaande kaart toont de locaties waar voedsel wordt verkocht en de gezondheidsscores die daarbij horen. Meer informatie over de aanpak vindt u onderaan de pagina.

Heatmap voedselomgeving

Een obesogene voedselomgeving is er een waarin mensen gestimuleerd worden om veel en ongezond te eten. Om grip te krijgen op hoe obesogeen de voedselomgeving is in Zwolle, is een heatmap ontwikkeld die de voedseldruk van ongezond aanbod weergeeft.

Zo is door de oogharen heen te zien hoe ongezond de voedselomgeving is, bijvoorbeeld rondom het centrum van Zwolle waar volop ongezonde verleidingen worden aangeboden.

De eetomgeving rondom scholen

In de directe omgeving van middelbare scholen en hoger onderwijs zijn ook veel voedselverleidingen te vinden.

Onderstaande kaart laat de middelbare scholen en hoger onderwijslocaties in Zwolle zijn aan de hand van het aantal locaties waar snacks en/of fast food verkocht wordt binnen 10 minuten lopen. Klik op de verschillende punten op de kaart voor meer informatie over de school en de voedselomgeving.

Rondom de meeste onderwijslocaties zijn in meer of mindere mate ongezonde voedselverleidingen te vinden in de directe omgeving. Het aanbod van ongezond eten is het grootst rondom Artez, het Meander College, JenaXL, Hogeschool Viaa en het Thomas a Kempis College.

Methodiek heatmap

Om inzichtelijk te maken hoe ongezond de voedselomgeving is, is gebruik gemaakt openbare datasets die eet- en drinklocaties, winkels en tankstations binnen Zwolle laten zien. Voor sommige locaties is het duidelijk dat deze ongezond voedsel aanbieden, zoals snackbars. Voor andere typen locaties valt hier over te discussiëren.

In dit onderzoek gaan we uit van de inzichten van twintig Nederlandse academische- en voedingsexperts uit onderzoek van de GGD Amsterdam. Door elke locatie waar eten wordt verkocht een score te geven tussen -5 (heel ongezond) en 5 (heel gezond), wordt inzichtelijk hoe de voedselomgeving eruit ziet.