Subsidieregeling Gezonde leefstijl Zwolle

Genoeg bewegen en ontspannen, gezond eten, niet roken en verantwoord omgaan met alcohol. Dat is belangrijk voor je gezondheid, maar niet voor iedere Zwollenaar vanzelfsprekend. Wil jij buurtgenoten of andere Zwollenaren helpen zich gezond en vitaal te voelen? Dan kun je hier van ons als gemeente subsidie voor krijgen. De subsidie is bedoeld voor activiteiten waar jeugd bij betrokken is of mensen die een steuntje kunnen gebruiken met het maken van gezonde keuzes. Sport- en buurtverenigingen kunnen ook gebruik maken van deze subsidie voor het gezonder maken van hun kantine.
Heeft u een bedrijf? Vraag dan aan middels eHerkenning

Voor wie?

De subsidie Gezonde leefstijl Zwolle is voor organisaties en inwoners die activiteiten organiseren die bijdragen aan het maken van gezonde keuzes. De subsidie kan aangevraagd worden door rechtspersonen, vennootschappen en inwoners van Zwolle.

Waarvoor

De subsidie kan voor verschillende soorten activiteiten worden aangevraagd: 

  • voorlichting-, bewustwordings- en preventie-activiteiten, zoals bijvoorbeeld het gezonder maken van de kantine voor sport- en buurtverenigingen  
  • kennisdelingsactiviteiten 
  • scholings- en trainingsactiviteiten 
  • pilotprojecten 

Deze activiteiten bevorderen een gezonde leefstijl van kwetsbare inwoners en/of jeugdigen in Zwolle.

Benieuwd naar voorbeelden van activiteiten die al eerder subsidie ontvingen? Bekijk het verhaal van Marlijn, het verhaal van Elise en het verhaal van Joni en Wanda.

Voorwaarden

Om gebruik te maken van de subsidie is het belangrijk dat:

  • de activiteit wordt uitgevoerd in Zwolle
  • de activiteit binnen 18 maanden na subsidieverlening is afgerond
  • u samenwerkt met minstens één partij van het Netwerk Zwolle Gezonde Stad of dat er voor uw activiteit draagvlak is van een groep inwoners van tenminste 25 personen. 

De hoogte van de subsidie is maximaal 90% van de subsidiabele kosten met een maximum van €15.000 euro voor rechtspersonen en vennootschappen. Van hen wordt verwacht dat zij zelf 10% aan financiële middelen inbrengen bij de activiteiten.

Voor inwoners is de hoogte van de subsidie maximaal 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000.  

Sport- en buurtverenigingen kunnen een aanvraag indienen voor maximaal € 500 voor het gezonder maken van hun kantine. 

Meesturen

Bij de aanvraag moet u in ieder geval de volgende gegevens verstrekken:

  • Activiteitenplan 
  • Begroting

Aanvragen

Het subsidieplafond voor 2024 is: € 100.000.

U kunt de aanvraag online indienen met DigiD (als inwoner van Zwolle) of eHerkenning (als rechtspersoon of vennootschap). 

Moeite met invullen?

Lukt het u niet om digitaal een aanvraag te doen? Neem dan contact met ons op. Wij bekijken dan hoe wij u het beste kunnen helpen. 

Hoe lang duurt het?

Behandeltermijn

Heeft u uw aanvraag verstuurd? Dan krijgt u binnen 13 weken van ons bericht.

Beleid en wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Plaatselijke verordening:

Algemene Subsidieverordeningexterne-link-icoon

Subsidieregeling gezonde leefstijl Zwolle 2022 externe-link-icoon

Wetgeving:

Wetten.overheid.nlexterne-link-icoon

Contact

Als u hierover vragen heeft, neem dan contactexterne-link-icoon op met de gemeente Zwolle.

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.