Welkom in mijn wijk

In Zwolle doet iedereen er toe. En iedereen doet mee. Sommigen inwoners hebben daarin extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld als het gaat om wonen.

In Zwolle zijn verschillende locaties, verspreid over de stad, bestemd voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen. We noemen dat ook wel: maatschappelijke opvang.

Tijdens de zoektochten naar geschikte locaties voor maatschappelijke opvang heeft de gemeente Zwolle de afgelopen jaren veel geleerd. Langzaam maar zeker is een succesvolle aanpak samen met partners ontwikkeld. Deze aanpak leverde nieuwe locaties op met instemming van alle betrokken partijen en met actieve participatie van bewoners.

Deze aanpak wordt voorgezet. Op deze site leest u daar meer over. Maar we leren elke dag weer en dus blijft die aanpak zich ontwikkelen.

Bijzondere doelgroepen

Maatschappelijke opvang is heel divers, maar één ding hebben ze gemeen: de bewoners wonen in een opvangvoorziening waar begeleiding aanwezig is. De begeleiding kan licht zijn zoals begeleid wonen voor vrouwen of tot 24 uur per dag voor ernstig verslaafde dak- en thuislozen.

De opvang kan permanent zijn zoals voor hulpbehoevende ouderen of autistische volwassenen of tijdelijk voor ex-psychiatrische cliënten of crisisopvang voor jongeren.

Deze bewoners zetten we niet achter hekken of aan de rand van de stad, maar verblijven midden in de wijk zodat ze zo veel mogelijk kunnen deelnemen aan het sociale leven of weer kunnen integreren in het maatschappelijke verkeer. En dat werkt! Deze bijzondere doelgroepen, nieuwe buurtbewoners voelen zich welkom in hun wijk.