document-plus iconAanmelden initiatieven

Spreiding over de stad en communicatie met omwonenden zijn twee uitgangspunten die bepalend zijn voor de aanpak van bijzondere woonvormen.

Heeft u plannen voor een nieuw initiatief of wilt u met uw woonvorm verhuizen naar een andere locatie of verandert de huidige doelgroep? Dan geldt de volgende procedure.

Centrale Postbus

Alle initiatieven voor bijzondere woonvormen (nieuwe en verhuizingen) worden gemeld bij de Centrale Postbus met het onderstaande aanmeldingsformulier. 

 

Maak voor het opsturen van het formulier gebruik van de contactpagina

Criteria

Het gaat hier om initiatieven waarbij sprake is van meerdere wooneenheden al dan niet in één gebouw en waarbij sprake is van een koppeling wonen en zorg.

Procedure en werkwijze

Nadat uw aanvraag door de Centrale Postbus is ontvangen, wordt uw aanvraag behandeld in de werkgroep Bijzondere Woonvormen. Vervolgens wordt uw aanvraag getoetst aan het bestemmingsplan en kan er eventueel om aanvullende informatie gevraagd worden. U krijgt tevens bericht wie uw contactpersoon bij de gemeente tijdens de behandeling is.

Beoordeling en advies

De werkgroep Bijzondere Woonvormen behandelt uw aanvraag. De werkgroep van corporaties en gemeente komt maandelijks bijeen om nieuwe initiatieven te beoordelen op de wenselijkheid/behoefte van het initiatief en de gewenste locatie en adviseert over het vervolgtraject. Dit doen zij aan de hand van de 7 B's. Dit is een afwegingskader.

Er zijn ook communicatievoorschriften gemaakt.

Digitale spreidingskaart

De werkgroep bekijkt vervolgens de spreiding. Bijzondere woonvormen kunnen een impact hebben op de woonomgeving van mensen of hoe die beleefd wordt. Een evenwichtige spreiding van voorzieningen over de stad en de regio wordt nagestreefd.

Hulpmiddel daarbij is een digitale spreidings(locatie)kaart. In deze kaart zijn alle woonzorgvoorzieningen in Zwolle opgenomen, waardoor spreiding over de stad of concentratie in wijken en buurten inzichtelijk wordt. Daarmee wordt ook duidelijk of een woonzorgvoorziening in een bepaald gebied gewenst is.

Tot slot

Nadat de werkgroep uw aanvraag behandeld heeft, informeert de contactpersoon u over het vervolgtraject. Door deze werkwijze krijgt u binnen zes weken duidelijkheid over de aanmelding, mits deze compleet is. Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar: wbw@zwolle.nl

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle