Projectpartners

Bij de huisvesting van bijzondere groepen werken verschillende partners in de stad samen. Sommige partners helpen tijdelijk.

Een aantal partners heeft altijd een actieve rol. Zoals de leden van de werkgroep Bijzondere Woonvormen (WBW). Nieuwe woonprojecten worden bij hen aangemeld.

Werkgroep WBW

Een van de afspraken is een Centrale Postbus voor nieuwe initiatieven.

Nieuwe initiatieven worden hier gemeld en besproken in de werkgroep WBW. De werkgroep controleert of ze aan de regels voldoen, zoals spreiding in de stad en contact met buurtbewoners.

Meer informatie vindt u op de pagina Aanmelden nieuwe initiatieven HBD.