personen iconProjectpartners

Bij de huisvesting van bijzondere doelgroepen zijn verschillende partners in de stad betrokken, soms tijdelijk.

Een aantal partners heeft een permanente actieve rol, zoals de leden van de werkgroep Bijzondere Woonvormen (WBW) waar initiatieven voor nieuwe woonvoorzieningen aangemeld worden.

Werkgroep WBW

Een van de resultaatafspraken is het instellen van een Centrale Postbus waar nieuwe initiatieven worden gemeld.

Deze initiatieven worden gemeld in bij de Centrale Postbus en besproken in de werkgroep WBW. De werkgroep toetst het initiatief op de criteria en de afspraken zoals spreiding in de stad en communicatie met omwonenden.

Meer informatie over de Centrale Postbus en de aanmeldprocedure nieuwe initiatieven vindt u op de pagina Aanmelden nieuwe initiatieven HBD.