Dakloos en onderdak

Hier vindt u de opvangadressen voor noodopvang. U kunt zich melden bij RIBW GO of bij het Leger des Heils.

Overzicht opvangadressen
Wie Waar Contact Soort opvang
Opvang RIBW GO Nijverheidstraat 1a (038) 452 40 15 Laagdrempelige opvang
Noodopvang Leger des Heils Burgemeester van Walsumlaan 1 (038) 467 19 40 Crisisinterventie

Extra informatie over de opvangadressen

Opvang RIBW GO

Wie door omstandigheden tijdelijk even géén dak boven zijn hoofd heeft en nergens anders terecht kan, is welkom in De Herberg aan de Nijverheidstraat 1a (langs de A28, naast afrit Zwolle-Centrum).

Er zijn drie mogelijkheden van opvang bij De Herberg:

  1. Maatschappelijke Opvang (MO) de Basis
  2. Maatschappelijke Opvang de Doorstart
  3. Beschermd Wonen De Herberg

MO de Basis is laagdrempelig, het aanbod is sober (slaapplaats, douche, maaltijden). Iedereen die geen ‘thuis’ heeft, onderdak zoekt en nergens anders meer terecht kan, is hier welkom.

Iedereen begint bij de Basis. Hier wordt gekeken of je een traject kunt starten in Zwolle. Als dat het geval is, helpt de woonbegeleider je bij het aanvragen van een uitkering en postadres. Ook wordt er in kaart gebracht waar je hulp bij nodig hebt. Na verloop van tijd kan iemand doorstromen naar de Doorstart.

MO de Doorstart heeft iets meer privacy. Deze opvang is bedoeld om bewoners terug te leiden naar de voor hem/haar gewenste woonvorm.

Op de afdeling Beschermd Wonen (BW) de Herberg worden bewoners onder begeleiding in fasen voorbereid op een vervolgplek. Een vervolgplek kan zijn: regulier, begeleid of beschermd wonen en dagbesteding of een baan. Verblijven in BW De Herberg kan alleen met een zorgindicatie en een begeleidingscontract.

Sommige bewoners hebben eerst MO de Basis en MO de Doorstart doorlopen, anderen komen (met een indicatie) direct in BW De Herberg. Op deze afdeling heeft iedereen een eigen zit/slaapkamer.

Bij de opvang van dak- en thuislozen kiest De Herberg voor de methode die het best bij de bewoner past. De doelen variëren van opvang tot persoonlijk herstel, ontplooiing en ontwikkeling.

Nijverheidstraat 1a
8031 DZ Zwolle
tel. (038) 452 40 15
herbergzwolle.nl

Noodopvang Leger des Heils

Mensen die in een acute noodsituatie verkeren, kunnen voor opvang terecht bij de noodopvang van het Leger des Heils in Zwolle. Een acute noodsituatie is bijvoorbeeld dakloosheid of een dreigende huisuitzetting. Meestal komen deze situaties door andere, onderliggende problemen.

Daarom combineert Leger des Heils Overijssel de opvang met begeleiding. In deze begeleiding zijn het herstel van zelfstandigheid, het vergroten van de zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving belangrijk.

Leger des Heils Overijssel heeft voor Noodopvang twee woonvoorzieningen en woningen in Zwolle beschikbaar. Voor hulpvragen is het Leger des Heils 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar.

Burgemeester van Walsumlaan 1
8017 CC Zwolle
tel. (038) 467 19 40
legerdesheils.nl