""

Zwolse visie op zorg en welzijn

Wij vinden dat iedere Zwollenaar zijn of haar leven zo zelfstandig mogelijk moet kunnen leven. Als daar ondersteuning bij nodig is, dan organiseren wij dat het liefst zo normaal mogelijk in de eigen omgeving. We werken daarom aan een sterke sociale basis, preventie, laagdrempelige zorg en het normaler maken van uitdagingen in het leven. Als het nodig is, dan is er zwaardere en specialistische zorg beschikbaar.

Dit is in het kort de visie van het gemeentebestuur op het sociaal domein. In Zwolle hebben we een aanpak ontwikkeld om deze visie te realiseren. Deze aanpak heet de Hervormingsagenda sociaal domein. In deze videoexterne-link-icoon leggen betrokkenen de werkwijze en de resultaten uit. Alle resultaten van het programma kun je bekijken op de website van het sociaal domein. Het programma is begin 2024 afgerond. De ingezette beweging zal grotendeels doorgaan. De komende jaren krijgt dat in de Koers sociaal domein 2024-2030 verder vorm.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen

In een nieuwsbrief houden we partners en geïnteresseerden op de hoogte van de stappen die we samen zetten vanuit de Zwolse aanpak. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? U kunt zich aanmelden voor de verzendlijstexterne-link-icoon.

Thema's sociaal domein

Het sociaal domein gaat over deze vijf thema’s:

  • Sociale basis
  • Jeugd  
  • Wonen en zorg
  • Werken en meedoen
  • Beschermd wonen

Het sociaal domein bevat alles waardoor u een fijn leven kunt leiden. U kunt rondkomen en bent schuldenvrij. U heeft werk, volgt een opleiding of hebt een andere vorm van dagbesteding. Heeft u kinderen? Dan groeien ze op tot zelfstandige inwoners door goed onderwijs, sport en als het nodig is met jeugdhulp of jeugdzorg.

Kunt u tijdelijk niet thuis wonen, dan is er beschermd wonen. Wordt u ouder of hebt u een lichamelijke beperking, dan is er thuiszorg of hulp bij het huishouden mogelijk. De gemeente Zwolle doet dit niet alleen. Ze werkt samen met veel organisaties en partijen in de stad.

Zwolse aanpak uitgelegd met voorbeelden

In de filmpjes op deze pagina wordt met voorbeelden uitgelegd hoe we dit willen bereiken. De Zwolse aanpak heeft vier uitgangspunten:  

  • Van apart naar gewoon
  • Van deelprobleem naar totaaloplossing
  • Van zorgen voor naar zorgen dat
  • Van individuele zorg naar samenbrengen van vragen

Van apart naar gewoon

Van deelprobleem naar totaaloplossing

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van individuele zorg naar samenbrengen van vragen