""

meter iconZwolse visie op zorg en welzijn

We vinden dat iedere Zwollenaar zijn leven zo zelfstandig mogelijk moet kunnen leven. Heb je daarbij hulp en ondersteuning nodig, dan kan het sociaal wijkteam je daarbij helpen. Dichtbij of in huis, in je eigen vertrouwende omgeving. Als het nodig is dan is er zwaardere en specialistische zorg beschikbaar. Dit is in het kort de visie van het gemeentebestuur op het sociaal domein.

Thema's sociaal domein

Het sociaal domein gaat over deze vijf thema’s:

  • Sociale basis
  • Jeugd  
  • Wonen en zorg
  • Werken en meedoen
  • Beschermd wonen

Het sociaal domein bevat alles waardoor jij een fijn leven kunt leiden. Je kan rondkomen en bent schuldenvrij. Je hebt werk, volgt een opleiding of hebt een andere vorm van dagbesteding. Heb je kinderen? Dan groeien ze op tot zelfstandige inwoners door goed onderwijs, sport en als het nodig met jeugdhulp of jeugdzorg. Kan je tijdelijk niet thuis wonen, dan is er beschermd wonen. Word je ouder of heb je een lichamelijke beperking, dan is er thuiszorg of hulp bij het huishouden mogelijk. De gemeente Zwolle doet dit niet alleen. Ze werkt samen met veel organisaties en partijen in de stad.

Zwolse aanpak uitgelegd met voorbeelden

In de filmpjes op deze pagina wordt met voorbeelden uitgelegd hoe we dit willen bereiken. De Zwolse aanpak heeft vier uitgangspunten:  

  • Van apart naar gewoon
  • Van deelprobleem naar totaaloplossing
  • Van zorgen voor naar zorgen dat
  • Van individuele zorg naar samenbrengen van vragen

Van apart naar gewoon

Van deelprobleem naar totaaloplossing

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van individuele zorg naar samenbrengen van vragen

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle


Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle