euro iconBijstandsuitkering

Info

Heeft u weinig of geen inkomen? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Met de bijstandsuitkering kunt u noodzakelijke kosten betalen zoals eten, kleding en huur.

Wilt u weten hoe hoog de bijstandsuitkering is? Kijk dan op Normen Participatiewet.

Op zoek naar werk

De bijstandsuitkering is tijdelijk. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk (weer) aan het werk gaat en inkomen krijgt. We verwachten dat u er alles aan doet om betaald werk te vinden. Ook als dit werk is waarvoor u niet bent opgeleid. U solliciteert en schrijft zich in bij uitzendbureaus. Als u een bijstandsuitkering krijgt, wordt u geholpen bij het vinden van werk.

Lees meer over uw arbeidsverplichtingen en eventuele tijdelijke vrijstellingen.

Jonger dan 27 jaar?

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan kunt u niet meteen een bijstandsuitkering aanvragen. U moet zich eerst melden. Lees verder onder de tab 'Melden bij jonger dan 27 jaar'.

Melden jonger dan 27 jaar

U bent jonger dan 27 jaar. U kunt niet meteen een bijstandsuitkering aanvragen. Voor u geldt eerst een zoekperiode van 4 weken.

De zoekperiode start zodra u zich gemeld heeft voor een bijstandsuitkering. Dat kan hieronder. Na uw aanmelding gaat u 4 weken op zoek naar een opleiding of betaald werk.

Begeleiding

Wij begeleiden u in de zoekperiode. U bent verplicht mee te werken aan deze begeleiding.

U krijgt een gesprek met een medewerker van Tiem (reïntegratiebedrijf), RMC (onderzoek naar opleidingsmogelijkheden) en/of Sociaal Wijkteam (SWT). In dit gesprek maken we afspraken over wat u precies gaat doen in de zoekperiode.

Hoe gaat het verder?

Hebt u na de zoekperiode geen werk of opleiding gevonden terwijl u zich hebt gehouden aan de gemaakte afspraken? Dan kunt u 4 weken na de meldingsdatum een bijstandsuitkering aanvragen. De datum dat u zich voor het eerst hebt gemeld, telt dan als aanvraagdatum.

Let op: vraag binnen 2 weken nadat de zoekperiode van 4 weken voorbij is de bijstandsuitkering aan.

Geen uitkering tijdens zoekperiode

Tijdens de zoekperiode mag u nog geen uitkering aanvragen. U kunt ook geen voorschot aanvragen.

Blijkt na de zoekperiode dat u de gemaakte afspraken niet of onvoldoende bent nagekomen? En hebt u niet of onvoldoende meegewerkt aan de aangeboden begeleiding? Dan hebt u geen recht op een uitkering of dan wordt uw uitkering verlaagd.

Melden voor bijstandsuitkering

U kunt zich hier digitaal melden. Daarvoor hebt u DigiD nodig.

Melden met DigiD

Uitkering aanvragen na zoekperiode

Zijn de 4 weken van de zoekperiode voorbij? Dan kunt u hieronder bij 'Aanvraag' de bijstandsuitkering aanvragen.

Zelf volgen

Op MijnLoket ziet u hoever wij zijn met de behandeling van uw melding.

Niet digitaal

Lukt het u niet om u digitaal te melden voor een bijstandsuitkering? Neem dan contact met ons op. Wij bekijken dan hoe wij u het beste kunnen helpen.

Moeite met schrijven of invullen

Vindt u het moeilijk om formulieren in te vullen? Op Orde Zwolle helpt u hier graag bij. Bel dan naar (038) 456 97 50.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van een bijstandsuitkering moet u aan deze voorwaarden voldoen:

 • U woont rechtmatig in Nederland
 • U bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
 • Het inkomen van u en/of uw eventuele partner is niet hoger dan de bijstandsnorm die voor u geldt. De bijstandsnormen vindt u hier.
 • Uw vermogen is niet hoger dan de Participatiewet toestaat.
 • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.
 • U ontvangt geen studiefinanciering.
 • U heeft geen recht op een andere voorziening of uitkering.
 • U heeft basiskennis van de Nederlandse taal. Of u doet moeite om de Nederlandse taal beter te leren. Lees wat de taaleis voor u betekent.

Meer informatie over de voorwaarden, rechten en plichten leest u op bijstand, vragen en antwoorden

Meer informatie over de Participatiewet vindt u op rijksoverheid.nl

Aanvraag

U kunt hier uw aanvraag digitaal indienen. Daarvoor heeft u DigiD nodig. 

Digitale bewijsstukken moet u direct toevoegen. Het handigst is, als u deze stukken van tevoren opzoekt en klaarzet in een map op uw computer, telefoon of tablet. Heeft u papieren bewijsstukken? Dan kunt u daar een digitale foto van maken en die toevoegen. Zorgt u er wel voor dat de bewijsstukken duidelijk leesbaar zijn?

Voor uw aanvraag hebben we in ieder geval van u (en uw mogelijke partner) nodig:

 • kopie van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
 • kopie bankafschriften en van andere bezittingen
 • kopie bewijsstuk van al uw overige inkomsten

Aanvragen met DigiD

Bewindvoerder of curator

Aanvragen met e-Herkenning

Hoe verder

Zodra u uw aanvraag heeft verstuurd, krijgt u een e-mail van ons. Daarin staat dat wij uw aanvraag hebben ontvangen. In de e-mail staat ook het nummer van uw aanvraag. Dit nummer noemen wij het zaaknummer.

Intakegesprek

Is de aanvraag compleet? Dan nodigen we u uit voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek bespreken we uw mogelijkheden om te werken. Kunt u nu nog niet werken? Dan bespreken we wat er nog nodig is zodat u in de toekomst wel kunt gaan werken.

Scholingplicht

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan geldt voor u scholingsplicht. Kunt u nog studiefinanciering of een studentenlening aanvragen? Dan betekent dat dat u terug naar school moet. De scholingsplicht zullen we met u bespreken in het intakegesprek.

Zelf volgen

Op MijnLoket ziet u hoever wij zijn met de behandeling van uw aanvraag. Eventueel kunt u daar nog bewijsstukken toevoegen.

Niet digitaal

Als het u niet lukt om digitaal een aanvraag in te dienen, neem dan contact met ons op. Wij bekijken dan hoe wij u het beste kunnen helpen.

Moeite met schrijven of invullen

Vindt u het moeilijk om formulieren in te vullen? Op Orde Zwolle helpt u hier graag bij. Bel dan naar (038) 456 97 50.

 

Voorschot

Heeft u een uitkering aangevraagd? Is de aanvraag al vier weken in behandeling en heeft u nog geen besluit van ons ontvangen? Dan krijgt u een voorschot. U kunt hier ook zelf om vragen bij consulent die uw aanvraag behandeld.

Jonger dan 27 jaar?

In de zoekperiode van 4 weken heeft u geen recht op een voorschot.

Na de zoekperiode kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Daarna kunt u zelf om een voorschot vragen.

Geen voorschot

U krijgt geen voorschot als direct duidelijk is dat u geen recht hebt op bijstand. Ook als u nog niet alle gevraagde gegevens heeft ingeleverd, kunt u (nog) geen voorschot krijgen.

Een voorschot moet u terugbetalen. De gemeente verrekent het voorschot met uw bijstandsuitkering.

Contact

Heeft u vragen over deze regeling? Neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Lees dan op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle


Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle