Bijstandsuitkering

Info

Heeft u weinig of geen inkomen? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Met de bijstandsuitkering kunt u noodzakelijke kosten betalen zoals eten, kleding en huur.

Wilt u weten hoe hoog de bijstandsuitkering is? Kijk dan op Normen Participatiewet.

Op zoek naar werk

De bijstandsuitkering is tijdelijk. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk (weer) aan het werk gaat en inkomen krijgt. We verwachten dat u er alles aan doet om betaald werk te vinden. Ook als dit werk is waarvoor u niet bent opgeleid. U solliciteert en schrijft zich in bij uitzendbureaus. Als u een bijstandsuitkering krijgt, wordt u geholpen bij het vinden van werk.

Lees meer over uw arbeidsverplichtingen en eventuele tijdelijke vrijstellingen.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van een bijstandsuitkering moet u aan deze voorwaarden voldoen:

 • U woont rechtmatig in Nederland
 • U bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
 • Het inkomen van u en/of uw eventuele partner is niet hoger dan de bijstandsnorm die voor u geldt. De bijstandsnormen vindt u hier.
 • Uw vermogen is niet hoger dan de Participatiewet toestaat.
 • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.
 • U ontvangt geen studiefinanciering.
 • U heeft geen recht op een andere voorziening of uitkering.
 • U heeft basiskennis van de Nederlandse taal. Of u doet moeite om de Nederlandse taal beter te leren. Lees wat de taaleis voor u betekent.

Meer informatie over de voorwaarden, rechten en plichten leest u op bijstand, vragen en antwoordenexterne-link-icoon

Meer informatie over de Participatiewet vindt u op rijksoverheid.nlexterne-link-icoon

Aanvraag

U kunt hier uw aanvraag digitaal indienen. Daarvoor heeft u DigiD nodig. 

Digitale bewijsstukken moet u direct toevoegen. Het handigst is, als u deze stukken van tevoren opzoekt en klaarzet in een map op uw computer, telefoon of tablet. Heeft u papieren bewijsstukken? Dan kunt u daar een digitale foto van maken en die toevoegen. Zorgt u er wel voor dat de bewijsstukken duidelijk leesbaar zijn?

Voor uw aanvraag hebben we in ieder geval van u (en uw mogelijke partner) nodig:

 • kopie van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
 • kopie bankafschriften en van andere bezittingen
 • kopie bewijsstuk van al uw overige inkomsten

Aanvragen met DigiDexterne-link-icoon

Bewindvoerder of curator

Aanvragen met e-Herkenningexterne-link-icoon

Hoe verder

Zodra u uw aanvraag heeft verstuurd, krijgt u een e-mail van ons. Daarin staat dat wij uw aanvraag hebben ontvangen. In de e-mail staat ook het nummer van uw aanvraag. Dit nummer noemen wij het zaaknummer.

Intakegesprek

Is de aanvraag compleet? Dan nodigen we u uit voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek bespreken we uw mogelijkheden om te werken. Kunt u nu nog niet werken? Dan bespreken we wat er nog nodig is zodat u in de toekomst wel kunt gaan werken.

Scholingplicht

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan geldt voor u scholingsplicht. Kunt u nog studiefinanciering of een studentenlening aanvragen? Dan betekent dat dat u terug naar school moet. De scholingsplicht zullen we met u bespreken in het intakegesprek.

Zelf volgen

Op MijnLoketexterne-link-icoon ziet u hoever wij zijn met de behandeling van uw aanvraag. Eventueel kunt u daar nog bewijsstukken toevoegen.

Niet digitaal

Als het u niet lukt om digitaal een aanvraag in te dienen, neem dan contact met ons op. Wij bekijken dan hoe wij u het beste kunnen helpen.

Moeite met schrijven of invullen

Vindt u het moeilijk om formulieren in te vullen? Op Orde Zwolleexterne-link-icoon helpt u hier graag bij. Bel dan naar (038) 456 97 50.

Voorschot

Heeft u een uitkering aangevraagd? Is de aanvraag al vier weken in behandeling en heeft u nog geen besluit van ons ontvangen? Dan krijgt u een voorschot. U kunt hier ook zelf om vragen bij consulent die uw aanvraag behandeld.

Geen voorschot

U krijgt geen voorschot als direct duidelijk is dat u geen recht hebt op bijstand. Ook als u nog niet alle gevraagde gegevens heeft ingeleverd, kunt u (nog) geen voorschot krijgen.

Een voorschot moet u terugbetalen. De gemeente verrekent het voorschot met uw bijstandsuitkering.

Contact

Heeft u vragen over deze regeling? Neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Lees dan op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.