Taaleis in de bijstand

Voor mensen die het Nederlands niet goed begrijpen, is het lastig om mee te doen in Nederland. Als u de taal wel goed kent, kunt u bijvoorbeeld makkelijker betaald werk vinden.

Bijstandsuitkering

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, moet u de Nederlandse taal voldoende kennen. Er geldt namelijk een taaleis.

Taalkennis

Het niveau wat u moet kennen is 1F. Dit betekent dat u korte en simpele teksten kunt lezen, begrijpen en schrijven. Zoals in groep 8 van de basisschool.

Bewijzen taalbeheersing

Om een bijstandsuitkering te kunnen ontvangen, moet u laten zien dat u het Nederlands kent.

Bewijs hiervan is:

  • U heeft 8 jaar Nederlandstalig onderwijs gevolgd.
  • U heeft het inburgeringsexamen gehaald.
  • U heeft andere papieren waaruit blijkt dat u het Nederlands kent.

Geen bewijs taalbeheersing

Als u geen bewijs heeft dat u de taal goed kent, moet u een taaltoets doen. Dit staat in de Wet Taaleisexterne-link-icoon

Taalpunt Zwolle

Blijkt dat u onvoldoende Nederlands spreekt en begrijpt? Dan krijgt u hulp om het te leren. Taalpunt Zwolleexterne-link-icoon helpt u hierbij. U vindt Taalpunt Zwolle in de Stadkamer, locatie centrum.