Taaleis in de bijstand

Voor mensen die het Nederlands niet goed begrijpen is het lastig om mee te doen in Nederland. Als je de taal wel goed begrijpt is het bijvoorbeeld makkelijker om een betaalde baan te vinden.

Daarom moet u sinds 1 januari 2016 voldoen aan de taaleis als u een bijstandsuitkering aanvraagt.

Als uw bijstandsuitkering voor 1 januari 2016 is gestart, moet u vanaf 1 juli 2016 gaan voldoen aan de taaleis.

Taalniveau

Het niveau waar u aan moet voldoen is 1F. Dit betekent dat u korte, eenvoudige teksten kunt lezen, begrijpen en schrijven. Zoals in groep 8 van de basisschool.

Aantonen taalbeheersing

Om bijstand te kunnen ontvangen moet u laten zien dat u het Nederlands voldoende beheerst.

Bewijs hiervan is:

  • u heeft 8 jaar Nederlandstalig onderwijs gevolgd
  • u bent geslaagd voor het inburgeringsexamen
  • u heeft andere documenten waaruit blijkt dat u het Nederlands beheerst

Taalbeheersing niet aangetoond

Als u niet kunt laten zien dat u de Nederlandse taal beheerst moet u een taaltoets doen. U bent namelijk wel verplicht om te voldoen aan de taaleis, zie hiervoor ook: overheid.nl/ beheersing Nederlandse taal.

Taalpunt Zwolle

Mocht blijken dat u onvoldoende Nederlands spreekt en begrijpt dan krijgt u hulp om het te leren. Het Taalpunt Zwolle helpt u hierbij.

Het Taalpunt Zwolle is gevestigd in de Stadkamer (locatie centrum).

Zie: Taalpunt Zwolle