Uitkering

Als u geen werk heeft en niet genoeg geld om van te leven, dan kunt u bij de gemeente een tijdelijke (aanvullende) uitkering aanvragen. Zo’n uitkering brengt voor u rechten en plichten met zich mee. Zo is het belangrijk dat u open en eerlijk bent over uw geldzaken.

Bijstandsuitkering

Bijstandsuitkering

Als u het geld niet heeft om dagelijkse noodzakelijke kosten te betalen, heeft u misschien recht op een bijstandsuitkering.

Uitkeringsfraude

Uitkeringsfraude

Als u een uitkering van de gemeente ontvangt, maar daar geen recht op heeft, pleegt u mogelijk fraude.

Inkomsten doorgeven

Inkomsten doorgeven

Als u een uitkering heeft en ook inkomsten die maandelijks wisselen, dan moet u die wellicht elke maand aan ons doorgeven.

Vrijlating inkomsten uit werk

Vrijlating inkomsten uit werk

Als u een uitkering ontvangt en ook werkt, mag u in sommige situaties deze inkomsten houden.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen doorgeven

De gemeente kan met sommige mensen afspreken dat ze hun wijzigingen online kunnen doorgeven.

Melding vakantie of verblijf buiten de gemeente

Melding vakantie of verblijf buiten de gemeente

Ook als u een uitkering ontvangt, mag u op vakantie gaan. Er geldt wel een aantal regels.

Detentie en gevolgen bijstandsuitkering

Detentie en gevolgen bijstandsuitkering

Als u in een gevangenis, huis van bewaring of  tbs-kliniek verblijft, heeft u geen recht op een uitkering.

Verhaalsbijdrage

Verhaalsbijdrage

Als u gescheiden bent en een uitkering ontvangt, kan de gemeente geld op de ex-partner verhalen.

Normen Participatiewet

Normen Participatiewet

Woont u met één of meer volwassenen in 1 huis dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van de bijstandsnorm die voor u geldt.

Uitkering stoppende ondernemers

Uitkering stoppende ondernemers

IOAZ is een uitkering voor de zelfstandige (55+) die vanwege onvoldoende inkomsten het bedrijf of beroep moet stoppen.

Uitkering oudere werklozen

Uitkering oudere werklozen

IOAW is een uitkering voor oudere werklozen als mogelijke aanvulling op het eigen inkomen.

Taaleis in de bijstand

Taaleis in de bijstand

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, moet u de Nederlandse taal voldoende kennen.

Uitkeringsspecificatie en jaaropgave

Uitkeringsspecificatie en jaaropgave

U kunt uw uitkeringsspecificaties en jaaropgave bijstand op de computer bekijken en/of downloaden.

Schatting inkomen

Schatting inkomen

Teruggave of toeslag aanvragen bij de Belastingdienst? Dan moet u een schatting van uw belastbaar inkomen opgeven. 

Mijn uitkering stopt, wat nu?

Mijn uitkering stopt, wat nu?

De zes belangrijkste veranderingen voor als uw uitkering stopt, afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Giften

Giften

Ontvangt u een uitkering en krijgt u weleens een gift? Dan moet u dat in sommige gevallen doorgeven.