Uitkeringsspecificatie en jaaropgave

Uitkeringsspecificatie

Een uitkeringsspecificatie is een document waarin staat hoe uw uitkering is berekend. U ziet bijvoorbeeld welke inkomsten zijn verrekend. En hoeveel vakantiegeld voor u apart wordt gehouden.

Uitkeringsspecificatie bekijken

Vanaf de eerste dag van de maand kunt u de uitkeringsspecificatie van de vorige maand op uw computer bekijken. Dat kan op: www.zwolle.nl/mijnuitkeringexterne-link-icoon. Nadat u uw DigiD heeft ingevuld, kiest u de periode die u wilt bekijken. U krijgt de specificatie te zien. Die kunt u op uw computer opslaan en/of printen.

Jaaropgave

Een jaaropgave is een overzicht van de uitkering die u in het vorige jaar heeft ontvangen. Ook staat erin hoeveel belasting op uw uitkering is ingehouden.

U kunt over de afgelopen drie jaren de jaaropgave online opvragen. De opgave over voorgaand jaar is vanaf 1 februari beschikbaar.

U heeft de jaaropgave nodig om:

  • een woning te kunnen huren
  • belastingaangifte te doen
  • toeslagen aan te vragen.

Jaaropgave bewaren

Voor uw jaaropgave(n) gaat u naar: www.zwolle.nl/jaaropgaveexterne-link-icoon. Nadat u uw DigiD heeft ingevuld, kunt u een keuze maken uit de jaaropgaven van de afgelopen drie jaren. U kunt ze eventueel op uw computer opslaan en/of printen.

Toesturen

Op verzoek kunnen wij u de gegevens van de jaaropgave(n) toesturen. Bel dan naar 14038.