IOAW

Heeft u niet genoeg inkomen om van te leven? En bent u geboren voor 1 januari 1965 en na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar werkloos geworden? Dan kunt misschien u een IOAW-uitkering aanvragen. Hiermee kunt u noodzakelijke kosten betalen zoals eten, kleding en huur. U ontvangt de uitkering voor de periode dat u op zoek bent naar werk. De uitkering is dus tijdelijk.

Op zoek naar werk

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk (weer) aan het werk gaat en zo een inkomen krijgt. We verwachten dat u er alles aan doet om betaald werk te vinden. Ook als dit werk is waarvoor u niet bent opgeleid. U solliciteert en schrijft zich in bij uitzendbureaus. Als u een uitkering krijgt, wordt u geholpen bij het vinden van werk.

Lees meer over uw arbeidsverplichtingen

Voorwaarden

U kunt IOAW krijgen als u aan alle basisvoorwaarden voor deze uitkering voldoet én aan minimaal één van de specifieke voorwaarden.

Basisvoorwaarden

 • U woont rechtmatig in Nederland.
 • U bent geboren vóór 1 januari 1965.
 • U heeft een verblijfsstatus waarmee u aanspraak kunt maken op een IOAW-uitkering.
 • Het inkomen van u en/of uw eventuele partner mag niet hoger zijn dan de grondslag die voor u geldt. (De grondslag is de basis waarop de IOAW uitkering wordt berekend).*
 • U bent niet gedetineerd.
 • U staat ingeschreven als werkzoekende op werk.nlexterne-link-icoon

Specifieke voorwaarden

 • U bent op of na uw 50ste werkloos geworden, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering.
 • U heeft op of na uw 50ste recht gekregen op een WGA uitkering (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Deze uitkering is gestopt omdat u bij uw herkeuring voor minder van 35% arbeidsongeschikt was.
 • U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%) en op 28 december 2005 ontving u al een IOAW-uitkering.

Eigen vermogen en andere inkomsten

Bij de IOAW kijken we kijken we niet naar uw vermogen, zoals spaargeld of een eigen huis. Heffingskortingen en ook de volgende inkomsten tellen niet mee:

 • alimentatie
 • huurtoeslag
 • zorgtoeslag
 • kinderbijslag

Let op: voor mensen die op het moment van aanvragen 60 jaar of ouder zijn bestaat een andere regeling: de IOW. De aanvraag hiervan verloopt via UWV.

Alle voorwaarden vindt u op: wetten.overheid.nlexterne-link-icoon

Aanvraag

U kunt hier uw aanvraag digitaal indienen. Daarvoor heeft u DigiD nodig. 

Digitale bewijsstukken moet u direct toevoegen. Het handigst is, als u deze stukken van tevoren opzoekt en klaarzet in een map op uw computer, telefoon of tablet. Heeft u papieren bewijsstukken? Dan kunt u daar een digitale foto van maken en die toevoegen. Zorgt u er wel voor dat de bewijsstukken duidelijk leesbaar zijn?

Voor uw aanvraag hebben we in ieder geval van u (en uw mogelijke partner) nodig:

 • kopie van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
 • kopie van de betaalpas van uw betaalrekening, waar uw uitkering op kan worden betaald
 • kopie bewijsstuk van al uw overige inkomsten

Aanvragen met DigiDexterne-link-icoon

Bewindvoerder of curator:

Aanvragen met eHerkenningexterne-link-icoon

Hoe verder

Zodra u uw aanvraag heeft verstuurd, krijgt u een e-mail van ons. Daarin staat dat wij uw aanvraag hebben ontvangen. In de e-mail staat ook het nummer van uw aanvraag. Dit nummer noemen wij het zaaknummer.

Intakegesprek

Is de aanvraag compleet? Dan nodigen we u uit voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek bespreken we uw mogelijkheden om te werken. Kunt u nu nog niet werken? Dan bespreken we wat er nog nodig is zodat u in de toekomst wel kunt gaan werken.

Zelf volgen

Op MijnLoketexterne-link-icoon ziet u hoever wij zijn met de behandeling van uw aanvraag. Eventueel kunt u daar nog bewijsstukken toevoegen.

Niet digitaal

Als het u niet lukt om digitaal een aanvraag in te dienen, neem dan contact met ons op. Wij bekijken dan hoe wij u het beste kunnen helpen.

Moeite met schrijven of invullen

Vindt u het moeilijk om formulieren in te vullen? Op Orde Zwolleexterne-link-icoon helpt u hier graag bij. Bel dan naar (038) 456 97 50.

Bedragen IOAW

De hoogte van een IOAW-uitkering is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. De IOAW vult het totale inkomen aan tot het bijstandsniveau. Het eigen vermogen, zoals spaargeld of een eigen huis, heeft geen invloed op de uitkering. Ook inkomsten uit alimentatie, huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderbijslag tellen niet mee.

Dit zijn de maximale bedragen van een IOAW-uitkering (inclusief vakantiegeld) per maand vanaf 1 januari 2024.

SituatieUitkering brutoUitkering netto
Echtpaar of samenwonend, beiden 21 jaar of ouder€ 2.017,64€ 1.834,04
Alleenstaande met 1 of meer meerderjarige medebewoners € 1.008,82€    917,02
Alleenstaande, zelfstandig wonend€ 1.591,24€ 1.283,83
Alleenstaande ouder, zelfstandig wonend€ 1.591,24€ 1.283,83

Voorschot

Als u een uitkering aanvraagt, kan het een tijdje duren voordat u geld ontvangt. Daarom krijgt u binnen 4 weken na uw aanvraag een voorschot.

Zelf voorschot vragen

U kunt ook zelf vragen om een voorschot. Neem dan contact op met de Consulent Intake die uw aanvraag behandelt. U moet dan wel alle noodzakelijke gegevens aan ons hebben doorgegeven.

Geen voorschot

U krijgt geen voorschot als direct duidelijk is dat u geen recht hebt op een uitkering. Een voorschot moet u terugbetalen. De gemeente verrekent het voorschot met uw uitkering.

Contact

Heeft u vragen over deze regeling? Neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Lees dan op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.