Verplichtingen bij werk zoeken

Als u een bijstandsuitkering ontvangt moet u zo snel mogelijk weer zelf uw inkomen verdienen. Om de kans op werk te vergroten, moet u aan participatieverplichtingen voldoen. Tiemexterne-link-icoon ondersteunt u hierbij.

De participatieverplichtingen bestaan uit:

 • De arbeidsplicht
 • De re-integratieplicht

Wat verwachten we van u?

Arbeidsplicht

De arbeidsplicht betekent dat u actief naar werk moet zoeken. Dit doet u door:

 • als werkzoekende ingeschreven te staan bij UWV.
 • aangeboden werk te accepteren en te behouden.
 • er alles aan te doen om weer betaald werk te vinden.
 • kranten, vacaturesites e.d. door te nemen en te reageren op vacatures.
 • u te laten schrijven bij uitzendbureaus en werk te accepteren dat het uitzendbureau u aanbiedt.
 • u netjes te gedragen bij sollicitaties.
 • alles na te laten waardoor u niet aan het werk komt.
 • ervoor te zorgen dat uw uiterlijk, kleding en gedrag netjes is. Zodat u hierdoor makkelijker werk vindt en houdt.
 • te zoeken naar werk in uw eigen woonplaats én in uw regio.
 • bereid te zijn tot maximaal 3 uur per dag (1,5 uur heen en 1,5 uur terug) te reizen voor werk.
 • er voor te zorgen dat u uw kennis en werkvaardigheden verbetert en bijhoudt.

Re-integratieplicht

Zolang u nog niet aan het werk kunt, heeft u de re-integratieplicht. Dit betekent dat Tiem u gaat ondersteunen en dat u:

 • meewerkt aan een onderzoek. Er  wordt dan vastgesteld of u nog kunt werken of re-integreren. Dit kan een onderzoek door een arts zijn.
 • meewerkt aan trajecten naar werk.
 • een opleiding gaat volgen waardoor u meer kans heeft op werk.
 • vrijwilligerswerk gaat doen.
 • een traject gaat volgen zodat u meer contact krijgt met andere mensen.

Let op:
Als u niet uw best doet om werk te vinden, dan kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering. Blijft u daarna nog steeds te weinig doen om werk te vinden? Dan treft de gemeente Zwolle strengere maatregelen.