Werk

Werken en meedoen

Werk | Werken en meedoen

Meedoen in de samenleving door werk en participatie.

Verplichtingen bij werk zoeken

Werk | Verplichtingen

Zo snel mogelijk moet iemand weer onafhankelijk zijn. Hier staat hoe dat gaat.

Middelen en trajecten gericht op werk

Werk | Middelen en trajecten

Mogelijke ondersteuning in verschillende vormen.

Algemeen geaccepteerd werk

Werk | Algemeen geaccepteerd werk

Werk hoeft niet bij opleiding en ervaring te passen.

Vrijstelling plicht om te werken

Werk | Vrijstelling

Voor een bepaalde periode en aantal uren per week verleent de gemeente Zwolle soms vrijstelling van de plicht om te werken.

Werkgeverspunt

Werkgeverspunt

Het Werkgeverspunt Zwolle brengt vraag en aanbod bij elkaar via creatieve oplossingen. 

Lessen Nederlandse taal

Lessen Nederlandse taal

Met een goede kennis van de Nederlandse taal bent u minder afhankelijk van anderen. Taalpunt Zwolle helpt u graag op weg.

Arbeidstoeleiding niet-uitkeringsgerechtigden

Werk | Product | Arbeidstoeleiding nug

Begeleiding naar werk voor mensen zonder baan en die geen recht hebben op een uitkering.

Startersbeurs Regio Zwolle

Met de Startersbeurs krijgen jonge starters meer kansen op de arbeidsmarkt.