hart-hand iconBijstand en vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is werk waarvoor u geen loon krijgt. Veel mensen leveren als vrijwilliger (gratis) een belangrijke bijdrage aan de samenleving. Bijvoorbeeld voor de sportclub, muziekvereniging of de stichting voor ouderenwerk. Toch doen vrijwilligers het niet voor niets. Ze krijgen er nieuwe ervaringen en contacten voor terug en soms ook een vergoeding. Het is vaak ook plezierig en dankbaar om te doen. De gemeente ondersteunt en stimuleert dit werk.

Mag u met een uitkering vrijwilligerswerk doen?

Ja, dat mag. Ook als dit geen onderdeel is van uw re-integratietraject. Er zijn wel voorwaarden:

  • Geef altijd door dat u vrijwilligerswerk wilt gaan doen.
  • Het vrijwilligerswerk mag het solliciteren en aannemen van betaald werk niet in de weg staan. Betaald werk gaat vóór vrijwilligerswerk.
  • U mag geen werk doen waarvoor u eigenlijk moet worden betaald, zoals meehelpen in een winkel.
  • Krijgt u een vergoeding voor uw vrijwilligerswerk? Geef dit dan altijd aan ons door.

Mag u de vergoeding houden?

Ja, u mag de vergoeding houden. Maar soms krijgt u daardoor minder uitkering. Dat ligt aan de soort vergoeding die u krijgt.

Gemaakte kosten laten zien

De vergoeding voor kosten die u hebt gemaakt om uw vrijwilligerswerk te kunnen doen mag u volledig houden. Het is wel belangrijk dat u dit kunt laten zien. Denk aan een declaratieoverzicht van de reizen met uw OV-chipkaart, uw busabonnement of uw (gespecificeerde) telefoonrekening.

Vast bedrag voor kosten

Het kan zijn dat u een vast bedrag krijgt voor kosten die u maakt. Bent u jonger dan 27 jaar? Dan wordt dit bedrag bijna altijd van uw uitkering afgetrokken. Bent u 27 jaar of ouder? Dan mag u het bedrag, tot € 190 per maand en tot maximaal € 1.900 per jaar, houden. Dit krijgt u niet minder aan uitkering. U hoeft ook niet aan te tonen dat u de kosten echt heeft gemaakt.

Krijgt u meer dan deze bedragen? Dan wordt dit als loon gezien. Dan wordt het bedrag, min de vrijlating, van uw uitkering afgetrokken.

Doorgeven vrijwilligerswerk

U kunt online wijzigingen doorgeven door dat u vrijwilligerswerk doet of gaat doen. Hiervoor moet u inloggen met DigiD of e-Herkenning.

Online wijziging doorgeven uitkering

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle


Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle