Werken en meedoen

Werk

Als u werk vindt en uw salaris is hoger dan uw bijstandsuitkering, dan bent u niet meer afhankelijk van een bijstandsuitkering. Dit is het doel. Met een voltijd baan lukt dit in één keer. Als u in deeltijd werkt, heeft u soms  een extra deeltijd baan nodig. Zodat u helemaal voor uw eigen levensonderhoud kunt zorgen.

Mooie opstap

Soms is het door persoonlijke omstandigheden nog niet mogelijk om in loondienst te werken. Tiem helpt u bij het vinden van een geschikt alternatief. Zoals:

  • een werkervaringsplek
  • een stage
  • een begeleidingstraject
  • vrijwilligerswerk

Vaak is dit een mooie opstap naar een betaalde baan.

Meedoen in de stad of wijk

Wanneer u momenteel niet kunt werken dan wil de gemeente Zwolle graag dat u meedoet in de stad. Bijvoorbeeld in de wijk waar u woont.

Meedoen in de samenleving

Wanneer u momenteel niet kunt werken, dan wil de gemeente Zwolle graag dat u meedoet in de stad. Bijvoorbeeld in de wijk waar u woont.

Er zijn vaak veel dingen die u kunt doen. Ondanks dat u misschien lichamelijk of geestelijk beperkt wordt in uw mogelijkheden. Zo voorkomt u dat u misschien veel alleen bent. En zo blijft u meedoen in de samenleving.

Problemen oplossen

Voor het vinden van werk is het belangrijk dat u uw best doet om uw problemen op te lossen of te verkleinen.

Veel zaken kunt u zelf beïnvloeden. Zoals:

  • Waar u woont.
  • Hoe u eruit ziet.
  • Uw gezondheid.
  • Als u schulden heeft, kunt u hiervoor een oplossing zoeken.

U moet ook zelf zorgen dat u een legitimatiebewijs heeft, want dat heeft u vaak nodig.