Bijstandsfraude

U helpt fraude tegen te gaan door het te melden als u vermoedens van fraude heeft. Dat kan ook anoniem. Wij stellen dan een onderzoek in. Voor dit onderzoek is belangrijk dat u alles doorgeeft wat u weet. Bijvoorbeeld adressen, werktijden, gegevens over een auto, inkomsten en met wie de persoon samenwoont. Wij gaan vertrouwelijk om met uw melding, maar we zijn verplicht de betrokkene in kwestie te vertellen dat wij een anonieme tip hebben gekregen. Doet u de melding niet anoniem? Dan hoort de betrokkene mogelijk uw naam.

Bijstandsfraude melden

U kunt uw (anonieme) melding telefonisch doen 14 038 (vijf cijfers) of online via onderstaande button.

De gemeente Zwolle wil dat het geld voor uitkeringen gaat naar mensen die het echt nodig hebben. De gemeente onderneemt actie als iemand ten onrechte een uitkering krijgt. Of als iemand een te hoge uitkering krijgt.

Op deze pagina leest u wat er gebeurt als u fraude pleegt. Ook leest u hoe u vermoedens van fraude kunt melden aan de gemeente.

Wat is bijstands- / uitkeringsfraude?

Als u een bijstandsuitkering hebt, bent u verplicht alle informatie op te geven die van belang kan zijn voor uw uitkering. We spreken over fraude als u verkeerde of onvolledige informatie doorgeeft aan de gemeente. Voorbeelden van fraude:

  • U geeft uw inkomsten, vermogen of vakantie niet of maar gedeeltelijk op.
  • U geeft niet door dat u samenwoont
  • U geeft een adres op waar u niet verblijft

Twijfelt u of een verandering van belang is voor de hoogte van uw uitkering? Neem dan contact op met de gemeente. Zo voorkomt u dat u ongewild verkeerde informatie geeft en daardoor in de problemen komt.

Wat doet de gemeente tegen bijstandsfraude?

De gemeente kijkt regelmatig of de hoogte van uw uitkering nog klopt. We controleren uw gegevens ook bij andere instanties, zoals werkgevers, UWV, Belastingdienst en RDW. En we doen steekproeven om misbruik op te sporen. Als wij vermoeden dat u misbruik maakt van de uitkering, stellen wij een onderzoek in.

Soms controleert de gemeente uw situatie met een huisbezoek. De gemeente mag u thuis bezoeken zonder dat u dit vooraf weet. Als medewerkers van team Handhaving bij u thuis komen, laten zij altijd hun legitimatiebewijs zien. Ook leggen zij uit waarom zij een huisbezoek afleggen en wat de gevolgen kunnen zijn van het niet meewerken aan het huisbezoek.

Gevolgen van fraude

Als u fraude pleegt heeft dit gevolgen voor u:

  • Uw bijstandsuitkering stopt of wordt lager.
  • Onterecht ontvangen uitkering moet u terugbetalen.
  • U kunt een boete krijgen die net zo hoog is als het bedrag dat u moet terugbetalen.

Extra boete bij herhaling

De hoogte van de boete hangt af van de gedraging en hoe ernstig deze is. We kijken naar uw omstandigheden. Bijvoorbeeld u er zelf iets aan kon doen. Wie vaker fraudeert, krijgt een hogere boete. Ook kan de gemeente aangifte doen van uitkeringsfraude bij de officier van justitie. Dat hangt onder andere af van de hoogte van het gefraudeerde bedrag.