Bijstandsfraude

Onderzoek naar misbruik van uitkeringen is belangrijk voor de samenleving. Bewust of onbewust wordt soms verkeerde informatie gegeven. Daarom zet de gemeente Zwolle alle mogelijke middelen in om fraude op te sporen.

Inkomsten en bijstandsfraude

Alle inkomsten moeten bekend zijn, alleen dan kan eerlijk worden beoordeeld of u recht heeft op een bijstandsuitkering.

Opsporing

U&R | Bijstandsfraude | Opsporing bijstandsfraude

Een goed op elkaar ingespeeld team onderzoekt iedere mogelijke fraude. De opsporing speelt zich af op landelijk en internationaal niveau.

Wonen en bijstandsfraude

Hoe u woont en of u dat alleen doet, samen met uw kinderen of met iemand anders, is van groot belang voor het recht op uitkering.

Gevolgen

U&R | Bijstandsfraude | Gevolgen bijstandsfraude

De gevolgen van fraude beperken zich niet tot een geldboete. Bij aangifte bepaalt de rechtbank het verloop van de strafvervolging.

Fraudewet

Vanaf 1 januari 2013 geldt de nieuwe Fraudewet en wordt bijstandsfraude nog strenger bestraft dan eerst.

Vermogen en bijstandsfraude

Wanneer u meer vermogen heeft dan u mag hebben met een uitkering, is er geen recht op bijstand meer.

Bijstandsfraude melden

U&R | Bijstandsfraude | Bijstandsfraude melden

Help misbruik tegen te gaan door vermoedens van bijstandsfraude vertrouwelijk door te geven via internet of telefoon.