Bijstandsfraude

Onderzoek naar misbruik van uitkeringen is belangrijk voor de samenleving. Bewust of onbewust wordt soms verkeerde informatie gegeven. Daarom zet de gemeente Zwolle alle mogelijke middelen in om fraude op te sporen.

Inkomsten en bijstandsfraude

Om goed te kunnen beoordelen of u recht heeft op een bijstandsuitkering heeft de gemeente Zwolle een opgave van uw inkomsten nodig. 

Opsporing

U&R | Bijstandsfraude | Opsporing bijstandsfraude

De gemeente Zwolle zet alle mogelijke middelen in om fraude op te sporen.  

Wonen en bijstandsfraude

Hoe u woont en met wie u woont is belangrijk voor het recht op bijstand.

Gevolgen

U&R | Bijstandsfraude | Gevolgen bijstandsfraude

Als u zich niet houdt aan de voorwaarden heeft dit gevolgen voor uw bijstandsuitkering.

Vermogen en bijstandsfraude

Uw vermogen kan invloed hebben op de hoogte van uw bijstand.

Bijstandsfraude melden

U&R | Bijstandsfraude | Bijstandsfraude melden

U kunt helpen bijstandsfraude tegen te gaan door uw vermoedens van fraude te melden.