Terugbetalen

Hoe kan ik betalen?

U kunt het openstaande bedrag via uw bank overmaken. Als u dit doet, heeft u de volgende gegevens nodig:

  • Het bedrag. Dit bedrag vindt u in de brief die u van de gemeente heeft ontvangen.
  • Het rekeningnummer van de gemeente Zwolle: NL34 BNGH 0285027840 ten name van Gemeente Zwolle / SZ-WG
  • Een omschrijving of kenmerk: hiervoor gebruikt u uw cliëntnummer en het kenmerk die bovenaan uw brief staan

Betalingsregeling

Om u tegemoet te komen is het vaak mogelijk om een betalingsregeling met de gemeente Zwolle te treffen. U lost dan bijvoorbeeld elke maand een deel af. Ook kan het zo zijn dat u elke maand een verhaalsbijdrage moet betalen.

Wat kunt u aflossen?

Als u moet terugbetalen kijken wij altijd wat u terug kunt betalen. U heeft namelijk ook geld nodig om van te leven. Daarom mag u een deel van uw loon of uitkering houden. Dat deel kunt u gebruiken om uw vaste lasten van te betalen en om boodschappen van te doen.

Automatische betaling

Voor uw eigen gemak en om te voorkomen dat u de maandelijkse betaling mist, kunt u voor een automatische betaling kiezen. Dit kost u niets extra. U machtigt de gemeente Zwolle om de maandelijkse betaling automatisch van uw bankrekening af te schrijven.

Machtiging

U voorkomt dan achterstand in uw betaling. Een achterstand kan voor extra kosten zorgen. U kunt daarvoor het machtigingsformulierexterne-link-icoon gebruiken. Het formulier vult u in en scant u in. U kunt het mailen naar vordering@zwolle.nl. U kunt het ingevulde formulier ook per post opsturen naar:

Gemeente Zwolle
Afdeling Inkomensondersteuning, team V&V
Antwoordnummer 119
8000 VB Zwolle

Een postzegel is niet nodig.

Komt u er niet uit of bent u het niet eens met het bedrag dat u moet terugbetalen? Neem dan contact met ons op! Samen met u proberen we een oplossing te vinden.

Is betalen lastig?

De meeste mensen betalen op tijd. Wellicht lukt het een keer niet om te betalen, neem in dat geval contact met ons op! Wij proberen met u een oplossing te vinden.

Premies en belasting

Wij betalen over uw uitkering ook premies en belastingen. U merkt hier niets van omdat u de bijstandsuitkering netto (dus zonder premies en belastingen) ontvangt. Als wij geld terugvragen (terugvorderen) gaat dat ook meestal netto.

Let op: er is één uitzondering. Als het openstaande bedrag vanwege schending van de inlichtingenplicht is ontstaan in het afgelopen jaar. Dan moeten wij het openstaande bedrag dat per 1 januari van het volgende jaar nog openstaat, verhogen met belasting en premies. Dit heet bruteren. Door deze belastingen en premies wordt het bedrag dat nog openstaat hoger.

Betaalt u het bedrag dat nog open staat vóór 31 december van dit jaar? Dan kunnen wij het direct verrekenen met de Belastingdienst. U betaalt dan het netto bedrag.

Wat als u niet op tijd betaalt?

Als u uw schuld(en) niet op tijd betaalt, kunt u te maken krijgen met beslag op uw loon of uw uitkering. Dan krijgt de beslaglegger een deel van het loon of de uitkering. Een beslaglegger is bijvoorbeeld een deurwaarder of een andere gemeente. Ontvangt u een uitkering van de gemeente Zwolle? Dan leggen wij geen beslag. Wij houden dan de afbetaling van uw schuld in op uw uitkering. Dat heet verrekening.

Beslagvrije voet

U mag elke maand een deel van uw loon of uitkering houden. Hier mag de beslaglegger niet aan komen. Het bedrag dat u elke maand van uw loon of uitkering mag houden, heet de beslagvrije voet.

Hoe hoog is die beslagvrije voet?

Dat is afhankelijk van uw gezinssituatie en uw inkomen. Maar ontvangt u een bijstandsuitkering of een minimuminkomen? Dan is de beslagvrije voet ten minste 95% van de voor u geldende bijstandsnorm. Én iedereen moet afbetalen op schulden. Het bedrag dat u maandelijks moet terugbetalen bedraagt ten minste 5% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Mensen met een hoger inkomen dan de bijstandsnorm moeten meer terugbetalen.

Wat als ik hoge kosten heb?

Met sommige kosten (bijv. hoge woonkosten) kan rekening gehouden worden bij de berekening van de beslagvrije voet. Die wordt dan hoger vastgesteld. Dat betekent dat er door u per maand dan minder hoeft te worden terugbetaald. Dat betekent niet dat u helemaal niet hoeft terug te betalen. U moet altijd ten minste een bedrag gelijk aan 5% van de voor u geldende bijstandsnorm terugbetalen. Dat is de ondergrens.

Berekening beslagvrije voet

Voor het berekenen van de beslagvrije voet en het bedrag dat u maandelijks moet terugbetalen hoeft u geen gegevens in te leveren. Dat gebeurt automatisch. Wel moet u controleren of de gegevens die zijn gebruikt bij de berekening kloppen en volledig zijn. Anders gaat u misschien teveel betalen. Welke gegevens dat zijn en hoe u dat moet doen staat in de brief die u heeft ontvangen over het bedrag dat u maandelijks moet terugbetalen.

Uw beslagvrije voet controleren kan via bereken.uwbeslagvrijevoet.nlexterne-link-icoon. Door uw eigen gegevens in te voeren, kan nagerekend worden of de beslagvrije voet klopt.

Herberekening beslagvrije voet

Uw beslagvrije voet kan misschien omhoog als uw inkomen omhoog ging op 1 januari of 1 juli. Daar moet u zelf om vragen bij de beslaglegger, want uw beslagvrije voet gaat niet vanzelf omhoog. Hoe u kunt controleren of uw beslagvrije voet omhoog kan en wat u dan moet doen, kunt u het Stappenplan verhoging minimumloon en beslagvrije voet (overheid.nl)externe-link-icoon lezen.

Komt u er niet uit of heeft u toch nog vragen over de beslagvrije voet? Neem dan contact op met één van de medewerkers van het team Vordering en Verhaal van de gemeente via telefoonnummer 14038. Zij helpen u graag verder.