Schatting inkomen

Wilt u een teruggave of een toeslag aanvragen bij de Belastingdienst? Dan moet u opgeven hoe hoog uw belastbaar inkomen (naar verwachting) is in het betreffende jaar. Bij een bijstandsuitkering kan het lastig zijn om dat uit te rekenen.

Hieronder vindt u een schatting van de bruto bedragen bij een volledige bijstandsuitkering over een heel jaar.

Houdt u rekening met het volgende:

  • De bedragen staan vooraf niet vast en gelden alleen als uw uitkering niet verandert of (voor een korte tijd) stopt.
  • De bedragen zijn inclusief vakantiegeld en betalingen die de gemeente voor u doet.
  • In de bedragen zit geen ander belastbaar inkomen dan uw uitkering van de gemeente. Ook geen inkomen dat op uw uitkering wordt gekort. Let op! Alleen als u alimentatie voor uzelf ontvangt zit dit ook in de bedragen.
  • Soms ontvangen personen jonger dan 21 jaar extra bijstand die ook belastbaar is. Die zit niet in deze bedragen.
  • Staat de schatting van uw inkomen niet in het overzicht? Neem dan contact met ons op.
Schatting belastbaar inkomen 2024
Gehuwd, per partner€ 12.124
Alleenstaande ouder€ 19.107
Alleenstaande€ 19.107