document iconNormen participatiewet

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw leeftijd en situatie.

U vindt hieronder per leeftijd en situatie de hoogte van de bijstandsuitkering per 1 juli 2023. Ook staat hier wat uw vakantiegeld is.  Het vakantiegeld wordt uitbetaald in mei of bij beëindiging van de uitkering.

In het overzicht staan de meest voorkomende bedragen van een bijstandsuitkering. Afhankelijk van uw woonsituatie kan dit hoger of lager uitvallen.

Ik ben 18, 19 of 20 jaar

Jongeren zonder kinderen Bedrag zonder vakantiegeld Vakantiegeld Bedrag met vakantiegeld
Alleenstaand en jonger dan 21 jaar €    285,34 €   15,02 €    300,36
Echtpaar of samenwonend en beiden jonger dan 21 jaar €    570,68 €   30,04 €    600,72
Echtpaar of samenwonend waarbij 1 persoon jonger dan 21 jaar en 1 persoon 21 jaar of ouder € 1.110,90 €   58,47 € 1.169,37

 

Jongeren met kinderen Bedrag zonder vakantiegeld Vakantiegeld Bedrag met vakantiegeld
Alleenstaand en jonger dan 21 jaar €    285,34 €   15,02 €    300,36
Echtpaar of samenwonend en beiden jonger dan 21 jaar €    900,90 €   47,42 €    948,32
Echtpaar of samenwonend waarbij 1 persoon jonger dan 21 jaar en 1 persoon 21 jaar of ouder € 1.441,12 €   75,85

€ 1.516,97

  • Jongeren tot 21 jaar die in een instelling verblijven, komen niet voor bijstand in aanmerking
  • Is de uitkering niet genoeg om huur, voedsel, medicijnen of kleding te kopen? Dan kunnen jongeren tot 21 jaar bijzondere bijstand aanvragen. Dit hangt wel af van de persoonlijke omstandigheden.

Ik ben tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd

Leefvorm Bedrag zonder vakantiegeld Vakantiegeld Bedrag met vakantiegeld
Alleenstaand € 1.155,79 €   60,83 € 1.216,62
Alleenstaande ouder € 1.155,79 €   60,83 € 1.216,62
Echtpaar of samenwonend, met of zonder kinderen € 1.651,12 €   86,90 € 1.738,02
  • Afhankelijk van de woonsituatie kan de bijstandsnorm worden verlaagd met maximaal € 347,60 per maand.
  • Woont u samen met anderen en kunt u de kosten delen? Dan krijgt u misschien een uitkering die lager is. Dit noemen wij de kostendelersnorm. Geldt dat voor u? Dan informeren wij u hoeveel bijstand u krijgt.

Ik ben ouder dan 21 jaar en woon in een instelling

Leefvorm Bedrag zonder vakantiegeld Vakantiegeld Bedrag met vakantiegeld
Alleenstaand €    368,98 €   19,26 €    388,24
Alleenstaande ouder €    368,98 €   19,26 €    388,24
Echtpaar of samenwonend, met of zonder kinderen €    619,27 €   29,96 €    649,23

 

  • Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan de uitkering hoger worden vastgesteld.

Ik ben geboren vóór 1965 en na mijn 50e jaar werkloos geworden

Dan kunt misschien u een IOAW-uitkering aanvragen. Lees meer over de IOAW-uitkering.

Ik heb de AOW-leeftijd bereikt

Heeft u altijd in Nederland gewoond? Dan krijgt u een volledige AOW-uitkering. Heeft u buiten Nederland gewerkt of gewoond? Dan kan uw AOW-uitkering lager zijn. Misschien zelfs zo laag dat u niet kunt rondkomen. Dan kunt u bij de Sociale Verzekeringsbank een aanvulling op uw AOW-uitkering vragen. Dat is de AIO-aanvulling.

Wilt u meer informatie of wilt u de AIO-aanvulling aanvragen? Neem dan contact op met de Sociale Verzekeringsbank.

Hoe hoog mag mijn vermogen zijn?

U kunt een uitkering krijgen, als de waarde van uw bezittingen niet hoger is dan een bepaald bedrag. Dit zijn de bedragen:

Leefvorm Maximaal vermogen
Alleenstaand €   7.605
Alleenstaand met kind(eren) tot 18 jaar € 15.210
Echtpaar of samenwonend, met of zonder kind(eren) € 15.210
  • Bezit u een eigen woning? En is de verkoopwaarde van uw woning hoger dan uw hypotheek? Dan geldt een aparte vrijlating van € 64.100.

 

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle