Samenwonen op proef

Als u een uitkering heeft van de gemeente Zwolle, kunt u een half jaar samenwonen zonder gevolgen voor uw uitkering. We zien dat mensen met een uitkering vaak niet durven te gaan samen wonen, omdat dit gevolgen kan hebben voor het inkomen. Door op proef te gaan samenwonen, kunt u kijken hoe het samenwonen bevalt en heeft u meer tijd om u voor te bereiden op alles wat er na een half jaar verandert. Hieronder leest u wanneer u op proef kan gaan samenwonen.

Voorwaarden

Om op proef te kunnen gaan samenwonen, zijn dit de voorwaarden:

  • U meldt vooraf dat u op proef wilt gaan samenwonen, maar u woont nog niet samen.
  • U heeft niet eerder samengewoond met de partner waarmee u op proef wilt samenwonen.
  • U bent geen familie van elkaar. Dus geen (groot)ouder, (klein)kind, broer(s) of zus(sen) van elkaar.
  • U wilt niet gaan samenwonen met uw kostganger of onderhuurder
  • U bent niet getrouwd, heeft geen geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract.
  • U heeft geen kinderen samen met uw partner 
  • U houdt allebei uw huidige woning aan en blijft ingeschreven staan op het adres waar u nu woont.

Met elk stel dat wil samenwonen op proef gaan we vooraf in gesprek. Wij bespreken uw situatie om mogelijke problemen te voorkomen. Iedere situatie is anders. In sommige situaties kan het niet verstandig zijn om deel te nemen en kan deze situatie leiden tot een afwijzing

Gevolgen voor uw uitkering

Samenwonen op proef heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw uitkering. Gaat u na een half jaar definitief samenwonen? Dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. Heeft u dan ondersteuning nodig bij het aanpassen van bijvoorbeeld uw toeslagen?  Op Orde Zwolleexterne-link-icoon helpt u hier graag bij. Bel dan naar (038) 456 97 50. 

Aanvragen

U kunt via onderstaand digitale formulier een verzoek indienen. Als u beiden een uitkering van ons ontvangt, dan dient u beiden hiervoor een verzoek in te dienen. U wordt dan samen uitgenodigd om alle voorwaarden door te nemen en afspraken te maken. U ontvangt altijd schriftelijk bericht. 

Geef hier uw wijziging online door:

Hoe verder?

Heeft u uw aanvraag online gedaan? Dan krijgt u een e-mail van ons. Daarin staat dat wij uw aanvraag hebben ontvangen. En het nummer van uw aanvraag. Dit nummer noemen wij het zaaknummer.

Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk. U krijgt in ieder geval binnen 8 weken bericht. Op MijnLoketexterne-link-icoon ziet u hoever wij zijn met de behandeling van uw aanvraag.

Niet digitaal?

Lukt het u niet om online uw aanvraag te doen? Neem dan contact met ons op. Wij bekijken dan hoe wij u het beste kunnen helpen. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw consulent.