Mijn uitkering stopt, wat nu?

Uw uitkering stopt, terwijl u ook gebruikmaakt van andere regelingen. Dat kan gevolgen hebben voor die regelingen. De belangrijkste veranderingen hebben wij voor u op een rijtje gezet.

Let op: of de informatie ook voor u geldt, hangt af van uw persoonlijke situatie!

Belastingen

De Belastingdienst kan u alles vertellen over zorgtoeslag en huurtoeslag. Op de website van de Belastingdienst kunt u hier meer over lezen: www.toeslagen.nlexterne-link-icoon. U kunt de Belastingdienst ook bellen via 0800-0543. Gaat u een eigen bedrijf beginnen? Kijk dan voor meer informatie op www.belastingdienst.nl/zakelijkexterne-link-icoon.

Gemeentelijke belastingen

Naast de belasting op uw inkomen zijn er ook nog gemeentelijke belastingen. Omdat uw uitkering gestopt is, is uw situatie gewijzigd. Dit kan gevolgen hebben voor de gemeentelijke belastingen. Op zwolle.nl/belastingen vindt u hier meer informatie over. Heeft u vragen? Neem contact met ons op via: zwolle.nl/contactexterne-link-icoon.

Inkomensondersteuning

Voor inwoners met een laag inkomen biedt de gemeente Zwolle ondersteuning. Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u misschien ook recht op die ondersteuning. Op zwolle.nl/extras vindt u meer informatie over wat we voor u kunnen betekenen.

Zorgkosten

Stopte uw uitkering bij de gemeente Zwolle dit jaar? En maakte u gebruik van de collectieve zorgverzekering? Dan loopt deze zorgverzekering voor dit jaar nog gewoon door. Gaat u buiten de gemeente Zwolle wonen? Dan wordt u direct afgemeld bij de zorgverzekeraar.

Kinderopvang

Als u gebruik maakt van kinderopvang kunt u soms een vergoeding van de kosten krijgen. U moet dan wel aan een paar voorwaarden voldoen. U vindt meer informatie over kinderopvangtoeslagexterne-link-icoon op de site van de Belastingdienst.

Hulp bij financiële zaken

Betalingsregeling of beslaglegging

Het zou kunnen dat een deel van uw uitkering ingehouden werd om een schuld af te betalen. Of dat er beslag is gelegd op (een deel van) uw uitkering. U moet dan op tijd aan de schuldeiser, de deurwaarder of het incassobureau doorgeven dat uw uitkering is beëindigd. En van wie u nu een inkomen krijgt. Dan kunnen zij een nieuwe betalingsregeling treffen. Wij geven zelf ook door dat de inhouding of beslaglegging is gestopt.

Schuldregeling

Heeft u een schuldregeling bij de gemeente Zwolle? En is uw uitkering beëindigd? Dan kan de schuldregeling doorgaan. U moet dan wel een paar stappen nemen:

  • Geef op tijd door aan uw budget- of schuldregelaar van wie u uw nieuwe inkomen krijgt
  • Informeer uw eventuele werkgever over uw schuldregeling.

U kunt ook een schuld bij de gemeente Zwolle hebben. Ook als de uitkering stopt moet u zich houden aan de terugbetalingsregeling. Soms kunt u wel kwijtschelding krijgen. Meer informatie over kwijtschelding vindt u op: zwolle.nl/kwijtschelding.

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Maakt u gebruik van de WSNP en stopt uw uitkering? Dan moet u aan uw bewindvoerder doorgeven:

  • wat uw nieuwe inkomen is
  • van wie u dat krijgt
  • vanaf wanneer.

Uw bewindvoerder legt het beslag dan op uw nieuwe inkomen. U moet zelf uw nieuwe werkgever laten weten dat u gebruik maakt van de WSNP.

Alimentatie

Stopt uw ex-partner met het betalen van alimentatie? Dan kunt u (bijna kosteloos) contact opnemen met het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Zij kunnen de alimentatie voor u innen. Meer informatie vindt u op www.LBIO.nlexterne-link-icoon. U kunt er ook voor kiezen een deurwaarder in te schakelen om de alimentatie te krijgen.  

Wilt u meer informatie over bovenstaande veranderingen? Neem contact met ons op via: zwolle.nl/contact

Moeite met schrijven of invullen

Vindt u formulieren invullen moeilijk? Gemeente Zwolle kan u helpen bij uw administratie. Kijk op: zwolle.nl/ondersteuning-bij-uw-administratie

Onderstaande websites kunnen ook handig voor u zijn: