Belastingen

Het GBLT is het Gemeenschappelijk Belastingkantoor. Dit kantoor voert voor de gemeente de WOZ uit. WOZ is: Wet waardering onroerende zaken. Daarnaast verzorgt zij de heffing en invordering van:

Op de website van het GBLT, www.gblt.nlexterne-link-icoon, vindt u alle informatie over:

Belastingaanslag bekijken via Mijn Loket

Op de website van GBLT vindt u Mijn Loketexterne-link-icoon. Via dit digitaal loket kunt u uw aanslagbiljet en betalingen raadplegen. Ook kunt u bezwaar maken, automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten en kwijtschelding aanvragen. Om in te loggen op Mijn Loket heeft u DigiD nodig. 

Overige belastingen

De volgende belastingen worden door de gemeente Zwolle opgelegd:

Als u een bedrag niet kunt betalen voor de vervaldatum, dan kunt u eventueel een betalingsregeling treffen.

Hondenbelasting

De gemeente heft geen hondenbelasting.