Precariobelasting

Precariobelasting is belasting voor het gebruik van gemeentegrond. Of voor de ruimte daarboven. De gemeente Zwolle legt deze belasting onder andere op voor: bouwmaterialen, containers, circussen, kermissen, vaste en incidentele standplaatsen, terrassen en evenementen.

Kosten

De tarieven voor precariobelasting staan in de tarieventabel bij de verordening precariobelasting 2024externe-link-icoon.

Kwijtschelding

Bij de invordering van deze precariobelastingen verlenen wij géén kwijtschelding.

Bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag precariobelasting op:

 • bouwmaterialen
 • containers
 • circussen
 • kermissen
 • vaste en incidentele standplaatsen
 • terrassen 
 • evenementen.

De 6 weken gaan in vanaf de dag waarop de aanslag is verzonden. Het bezwaarschrift stuurt u naar:

Afdelingshoofd Juridische zaken van de gemeente Zwolle
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

Inhoud bezwaarbrief

Zet in het bezwaar in ieder geval:

 • uw naam
 • uw adres
 • de datum
 • uw handtekening
 • de reden waarom u bezwaar maakt.

Wilt u over uw bezwaarschrift gehoord worden, geef dat dan aan in uw brief.

Volmacht

Maakt iemand anders namens u bezwaar? Stuur dan een volmacht mee. Uw bezwaar is tijdig (op tijd) als het binnen 6 weken ontvangen is.

Contact

Als u vragen heeft over deze belasting neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Beleid en regelgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Plaatselijke verordeningen

Verordening op de heffing en invordering van Precariobelastingexterne-link-icoon.

Wetgeving

wetten.overheid.nlexterne-link-icoon