Vakantie en uitkering

Ontvangt u een bijstandsuitkering (vanuit de Participatiewet of IOAW) van de gemeente Zwolle? Dan hebt u het recht om op vakantie te gaan. Aan uw uitkering verandert niets, maar er geldt wel een aantal regels.

Hoe lang mag u naar het buitenland?

U mag maximaal 4 weken per kalenderjaar in het buitenland zijn. Het maakt niet uit of u in het buitenland bent voor een vakantie of voor iets anders. Ook maakt het geen verschil of u wel of niet verplicht bent werk te zoeken.

De dagen in het buitenland hoeven niet aaneengesloten te zijn. Maar u mag de vakantieweken niet achter elkaar in december én januari opnemen. De dag waarop u vertrekt naar het buitenland telt overigens niet mee.

Als u een uitkering voor uw gezin krijgt, dan mogen uw gezinsleden op verschillende tijdstippen op vakantie. De totale vakantieperiode mag dan niet langer zijn dan 4 weken per persoon. Bijvoorbeeld 2 weken samen en ieder apart 2 weken.

Vakantie in Nederland?

Heeft u uw vakantie in Nederland? Dan wordt deze periode niet in afgetrokken van de maximale vakantieduur van 4 weken. Echter als u de arbeidsplicht of participatieplicht heeft mag de vakantie in Nederland uw kansen op werk niet bemoeilijken. Als u dan langere tijd buiten Zwolle bent maar wel in Nederland blijft, moet u dit ook melden. Dat voorkomt het risico op een verlaging van uw uitkering.

Online melden

U moet uw vakantieperiode uiterlijk 4 weken vóór vertrek aan de gemeente Zwolle doorgeven via het digitale formulier Wijzigingen doorgeven bijstand.

Hiervoor is DigiD nodig. Tevens wordt u gevraagd de bewijsstukken van uw reis/verblijf direct toe te voegen. Gebruik hiervoor eventueel een digitale foto die u maakt met een digitale camera of telefoon

Langer weggeweest?

Langer wegblijven dan is toegestaan, betekent dat u over deze periode geen uitkering krijgt. Dit geldt ook als u door ziekte of om een andere reden niet eerder terug naar huis kunt.

Als u langer op vakantie bent geweest dan is toegestaan, moet u contact opnemen met uw Consulent Inkomen. Vergeet niet een kopie van uw paspoort met visa/reisstempels en/of de tickets te bewaren. Die zijn nodig voor de controle van de vakantieperiode.

Gezinslid blijft langer in het buitenland?

Blijft een gezinslid langer in het buitenland dan toegestaan en bent u zelf wel op tijd terug in Nederland? Dan kan uw uitkering worden aangepast aan uw nieuwe situatie, tot het gezinslid weer in Nederland is.

Ziekte?

Moet u voor de arbeidsmarkt beschikbaar zijn? En kunt u door ziekte niet eerder terug naar Nederland? Dan moet u een verklaring over uw ziekte van uw (huis)arts tonen. Heeft u geen verklaring? Dan kan uw uitkering worden verlaagd, omdat u kansen heeft gemist om aan het werk te komen.

Let op: doet u maandelijks opgave van inkomsten?

Moet u iedere maand een inkomstenverklaring digitaal doorgeven? Dan moet u dat ook doen over de vakantieperiode. Zonder deze opgave wordt de uitkering niet uitbetaald.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw consulent.