geld-geven iconSubsidie Schoon Zwolle

Organiseert u in Zwolle een activiteit gericht op één van onderstaande onderdelen? Dan kunt u subsidie aanvragen op basis van de activiteitenregeling Schoon Zwolle. Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie zijn: het uitvoeren van taken op het gericht op reinigen van de openbare ruimte of reductie van huishoudelijke afval- en grondstoffen; het (samen) organiseren van activiteiten gericht op het stimuleren van circulariteit (hergebruik) van (huishoudelijke) grondstoffen en het delen van kennis ter bevorderen van circulariteit.

Aanvragen

De activiteit waarvoor u, al dan niet in samenwerking met andere partijen, subsidie aanvraagt, moet een aanvulling zijn bestaande dienstverlening en opdrachten op het gebied van huishoudelijk afval, grondstoffen en/of reiniging van de openbare ruimte in de gemeente Zwolle. Belangrijk is dat de activiteiten bestaande arbeid en/of vrijwilligersinitiatieven niet verdringen.

Voor wie?

Als organisatie bij de KvK ingeschreven met één van onderstaande sbi-codes kunt u in aanmerking komen voor subsidie.

  •  P85 Onderwijs
  •  R90/91/93 Cultuur, sport, recreatie
  •  S949 Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, overige belangen- en ideële organisaties en hobbyclubs.

Meesturen

  •  Belegstuk IBAN (bankafschrift van maximaal 3 maanden oud, met daarop uw IBAN nummer en te naam stelling)

Hoe lang duurt het?

Indieningstermijn:

Uw aanvraag moet u vóór 1 september voorafgaand aan het volgende kalenderjaar bij ons indienen.

Behandeltermijn:

U ontvangt binnen acht weken na goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad een beslissing. De termijn van acht weken kan met maximaal zes weken worden verlengd.

Beleid en wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen

Algemene Subsidieverordening (hoofdstuk 26)

Wetgeving

wetten.overheid.nl

Contact

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten en meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle