Subsidie Schoon Zwolle

Organiseert u in Zwolle een activiteit gericht op één van onderstaande onderdelen? Dan kunt u subsidie aanvragen op basis van de activiteitenregeling Schoon Zwolle. Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie zijn: het uitvoeren van taken op het gericht op reinigen van de openbare ruimte of reductie van huishoudelijke afval- en grondstoffen; het (samen) organiseren van activiteiten gericht op het stimuleren van circulariteit (hergebruik) van (huishoudelijke) grondstoffen en het delen van kennis ter bevorderen van circulariteit.

Aanvragen

De activiteit waarvoor u, al dan niet in samenwerking met andere partijen, subsidie aanvraagt, moet een aanvulling zijn bestaande dienstverlening en opdrachten op het gebied van huishoudelijk afval, grondstoffen en/of reiniging van de openbare ruimte in de gemeente Zwolle. Belangrijk is dat de activiteiten bestaande arbeid en/of vrijwilligersinitiatieven niet verdringen.

Voor wie? 

Als organisatie bij de KvK ingeschreven met één van onderstaande sbi-codes kunt u in aanmerking komen voor subsidie.

  •  P85 Onderwijs
  •  R90/91/93 Cultuur, sport, recreatie
  •  S949 Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, overige belangen- en ideële organisaties en hobbyclubs.

Beschikbare subsidie

Voor aanvragen ingediend tussen 15 februari en 29 februari 2024 is een bedrag van in totaal € 82.236 beschikbaar.

Meesturen

  •  Belegstuk IBAN (bankafschrift van maximaal 3 maanden oud, met daarop uw IBAN nummer en te naam stelling)

Hoe lang duurt het?

Indieningstermijn:

U kunt van 15 februari tot en met 29 februari 2024 een aanvraag indienen voor activiteiten die plaatsvinden in 2024.

Let op, heeft u al subsidie ontvangen voor activiteiten Schoon Zwolle die plaatsvinden in 2024 dan wordt uw nieuwe aanvraag geweigerd.

Behandeltermijn:

U ontvangt binnen acht weken na de indieningstermijn een beslissing. De termijn van acht weken kan met maximaal zes weken worden verlengd.

Beleid en wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen

Algemene Subsidieverordening (hoofdstuk 26)externe-link-icoon

Wetgeving

wetten.overheid.nlexterne-link-icoon

Contact

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten en meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.