Subsidieregeling Berkum Energieneutraal

Inleiding

De gemeente stimuleert op verschillende manieren de energietransitie naar aardgasvrije gebouwen. In dat kader is in het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) Berkum aangewezen als proeftuin. Met de subsidie die verbonden is aan de PAW willen we vanuit deze subsidieregeling de wijk Berkum in 2028 aardgasvrij-'ready' maken. We stimuleren woningeigenaren van bestaande koopwoningen om hun woning te verduurzamen.

Meer informatie over Berkum Energieneutraal vindt u op www.berkumenergieneutraal.nlexterne-link-icoon

De subsidie is beschikbaar voor eigenaren van een bestaande woning of een vereniging van eigenaren van complex bestaande woningen in Berkum, Bruggenhoek, Brinkhoek of Veldhoek. De activiteiten hebben betrekking op de bestaande woning. Een nieuwe aanbouw, uitbouw of opbouw komt niet in aanmerking. Denk hierbij ook aan een nieuw gerealiseerde dakkapel.

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • het laten opstellen van een energieadvies  (max.100 euro)
 • het uitvoeren of laten uitvoeren van één of meer verduurzamingsmaatregelen:
  • vloer- of bodemisolatie (max. 350 euro)
  • dakisolatie, zolder- of vlieringvloerisolatie (max. 750 euro);
  • spouw- of gevelisolatie (max. 400 euro);
  • glasisolatie, mee vervangen kozijnpanelen en isolerende deur(en) (max 250 euro)
  • aanbrengen ventilatiesysteem met sensorgestuurde afzuiging en/of unit(s) met warmteterugwinning (max. 150)
  • alle warmtepompen (max. 500 euro)
  • plaatsen vloerverwarming en/of vervangen/bijplaatsen radiatoren; aangesloten op het verwarmingssysteem (max. 600 euro).

Aanvragen met DigiDexterne-link-icoon

Aanvragen met eHerkenningexterne-link-icoon

Meesturen

 • Factuur of facturen van de uitgevoerde activiteit(en)
 • Betaalbewijs, bankafschrift waaruit blijkt dat de factuur/facturen is/zijn betaald
 • Belegstuk IBAN (bankafschrift van maximaal 3 maanden oud, met daarop uw IBAN-nummer en tenaamstelling).

Wanneer ontvangt u de subsidie?

Indieningstermijn

Een aanvraag om subsidie wordt binnen 2 jaar na uitvoering van de activiteiten ingediend en uiterlijk 31 oktober 2028. 

Voor activiteiten uitgevoerd in de periode 11 november 2020 tot en met 31 oktober 2022 geldt dat de aanvraag uiterlijk 31 oktober 2024 is ingediend. 

Behandeltermijn

Het college beslist binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag.

Contact

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Beleid en wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen

Wetgeving

wetten.overheid.nlexterne-link-icoon