microfoon iconSubsidieregeling Cultuur - Artistieke leiding (amateurkunst)

Veel Zwollenaren zijn lid van een vereniging die zich bezighoudt met amateurkunst zoals muziek, dans en toneel. De gemeente wil dit graag stimuleren zodat zo veel mogelijk inwoners van de uitvoeringen kunnen genieten. Met deze subsidieregeling Amateurkunst - Artistieke leiding biedt de gemeente verenigingen de mogelijkheid de amateurkunst te beoefenen en uitvoeringen voor een breed publiek te organiseren. Hieronder leest u meer over deze subsidieregeling en of uw organisatie voor subsidie in aanmerking kan komen.

Aanvragen

In de periode van 1 september 2023 tot en met 30 september 2023 kunt u een aanvraag indienen voor de artistieke leiding van uw kunstactiviteit die plaatsvindt in 2024. 

Aanvraag indienen

Het aanvraagformulier is tijdelijk alleen op te vragen via subsidieloket@zwolle.nl.

U kunt uw aanvraag in de periode van 1 september 2023 tot en met 30 september 2023 indienen door het aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend op te sturen naar subsidieloket@zwolle.nl.

Hoogte subsidie

Een subsidie voor de artistieke leiding bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum voor:

  • harmonie, fanfare, brassbands, majorettes, drumbands, symfonieorkesten en opera- en operetteverenigingen van € 8.000;
  • overige amateurkunstorganisaties van € 2.000.

Voorwaarden

Subsidie voor het uitvoeren van een kunstactiviteit wordt uitsluitend verstrekt aan amateurkunstorganisaties met rechtspersoonlijkheid die zich bevinden in Zwolle. 

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u aan de volgende vereisten voldoen:

  • Harmonie, fanfarekorps, brassband, drumband, majorettepeloton, symfonieorkest, zangvereniging of dansverenigingen dienen minimaal 16 actieve leden of deelnemers te hebben.
  • Overige amateurkunstorganisaties dienen minimaal 10 actieve leden of deelnemers te hebben.
  • Minimaal 50% van de actieve leden of deelnemers is woonachtig in Zwolle.
  • U geeft minimaal een keer per jaar een openbare uitvoering in Zwolle.

Beleid en wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Contact

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle