geld-rekenen iconSubsidieregeling Evenementen

Wilt u een evenement voor een groot publiek, niet zijnde een kunstactiviteit organiseren? Of topsportevenement dan wel een evenement dat een grote regionale of landelijke aantrekkingskracht heeft? Dan kunt u aanspraak maken op de subsidieregeling Evenementen.

Voor wie?

Bruisend en levendig

Zwolle heeft zijn inwoners en bezoekers veel te bieden op het gebied van cultuur, recreatie, sport en toerisme. De gemeente wil dat graag zo houden en de stad verder ontwikkelen tot een nog bruisender en levendiger stad. Dit doet de gemeente niet alleen. Maar samen met organisatoren van mooie evenementen.

Doel van de subsidie

Deze subsidie wordt verleend om grootschalige evenementen in Zwolle te organiseren op het gebied van cultuur, sport en toerisme. De subsidieregeling heeft als doel het behouden en versterken van de levendigheid en vitaliteit van de stad en het toeristisch-economisch klimaat in Zwolle.

Aanvragen

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een rechtspersoon die al dan niet beroepsmatig actief is op het terrein van het evenement waarvoor subsidie wordt gevraagd.

Subsidiehoogte

De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 3.000 en een maximum van € 125.000 voor een sportevenement en een impactevenement.

De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 45.000 voor een overig evenement als bedoeld in artikel 6, onder c van de subsidieregeling Evenementen Zwolle 2023.

Subsidiabele activiteiten

Binnen de subsidieregeling Evenementen kennen we 3 soorten evenementen:

  • Topsportevenement
  • Impactevenement
  • Overig evenement

Subsidie wordt slechts verstrekt als de subsidiabele activiteit voldoet aan de volgende subsidiecriteria:

  • bijdraagt aan de profilering van Zwolle als levendige en aantrekkelijke stad, hetgeen blijkt uit de programmering die ontmoeting en beleving van stad of buurt stimuleert.
  • zakelijke kwaliteit heeft, blijkend uit het financieringsplan, marketingplan en de organisatie.
  • als de bezoekersstroom voor een topsportevenement of impactevenement bijdraagt aan het genereren van bestedingen in de stad

Meesturen

Bij de aanvraag moet u in ieder geval de volgende gegevens verstrekken:

  • Activiteitenplan: een beschrijving van de activiteiten en de daarmee nagestreefde doelstellingen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd; 
  • Begroting: een begroting van de aan de activiteiten verbonden inkomsten en benodigde uitgaven, voorzien van een toelichting.

Uit het activiteitenplan moet voldoende naar voren komen hoe u aan de subsidiecriteria voldoet. 

Hoe lang duurt het?

Indieningstermijn

Van 1 augustus tot en met 30 september 2023 kunt u een aanvraag voor een evenement dat plaatsvindt in 2024 indienen.

Behandeltermijn

Binnen 13 weken  nadat de termijn voor het indienen van een aanvraag is verstreken ontvangt u van de gemeente Zwolle een besluit.

Wijze van verdeling

Aanvragen worden getoetst aan de criteria uit artikel 7 van de subsidieregeling Evenementen Zwolle 2023. De aanvraag met de hoogste totaalscore komt in de rangorde bovenaan. Verstrekking van subsidie vindt plaats in volgende van de rangorde. 

Beleid en wetgeving

Contact

Als u vragen heeft over deze regeling neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle