geld-geven iconSubsidieregeling Sociale activatie en herstel

De subsidieregeling Sociale activatie en herstel is bedoeld om de sociale basis te versterken met een aanvullende vorm van ondersteuning voor inwoners. We hebben aanvullend aanbod nodig om een brug te slaan tussen de huidige voorzieningen in de sociale basis en zwaardere ondersteuning.

Algemeen

Met dit nieuwe beleid (Beleidsnota sociale activatie) regelen we dat deze mensen ondersteuning krijgen of activiteiten passend gemaakt worden voor hen, zodat ook zij sociale contacten en een betekenisvolle daginvulling hebben. Hiermee kunnen ze langer zelfstandig thuis blijven wonen en in periode van herstel herontdekken waar ze goed in zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor iemand met psychische klachten.

Specialistische zorg vanuit de GGZ vindt steeds meer gewoon thuis plaats, zonder opname. Maar het kan best moeilijk zijn om met je psychische klachten toch een passend daginvulling te vinden. Met Sociale activatie en herstel wordt deze persoon ondersteund en gaat hij bijvoorbeeld naar een kleinschalige ontmoetingsruimte waar samen gekookt wordt en de begeleiding wordt geleerd met zijn klachten om te gaan.
Ook een steeds groter worden groep mensen die niet langer in een instelling woont, maar begeleid thuis, kunnen we nu beter helpen omdat bijvoorbeeld de vrijwilligers van het wijkcentrum in de straat getraind zijn om beter om te gaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid, waardoor deze groep zich meer thuis voelt. Of iemand herstelt van een ziekte, bijvoorbeeld een tia, en krijgt af en toe begeleiding van een getrainde vrijwilliger om, vaak opnieuw, sociale contacten te vinden of weer op te bouwen in de periode van herstel.

Wat is het doel van de subsidie?

Bevorderen van het proces van sociale activatie en herstel. De nadruk ligt voor de deelnemer op:

  • Versterken zelfredzaamheid
  • Ondersteunen bij het opdoen van sociale contacten
  • Zinvolle daginvulling vinden
  • Bieden van activiteiten die hen helpen in het herstel
  • Bevorderen van het algemeen welzijn en meedoen van inwoners die vallen onder Sociale activatie en herstel

Voor vrijwilligers en organisaties ligt de doelstelling op het:

  • Vergroten van competenties van vrijwilligers en organisaties om de juiste begeleiding te kunnen bieden, drempels weg te nemen, duidelijkheid te bieden en inwoners in een fase van herstel of met een psychische kwetsbaarheid zich welkom en begrepen te laten voelen.
  • Verhogen van acceptatie van de doelgroep

Wat is de hoogte van de subsidie?

Voor 2022 wordt een budget van ruim 1.3 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Voor 2023 wordt er € 1.440.000 beschikbaar gesteld met als maximum per subsidiabele activiteit:

i. Begeleiding en activiteiten: € 1.150.000

ii. Competentievergroting vrijwilligers en organisaties: € 0

iii. Herontdekken van interesses en vaardigheden: € 290.000

Per aanvragende organisatie kan maximaal € 450.000 aan subsidie worden aangevraagd.

Aanvraag

Hoe vraagt u subsidie aan?

Bedrijven of personen kunnen voor 1 juni 2022 subsidie aanvragen door het aanvraagformulier volledig in te vullen. Bij het aanvraagformulier voegt u een plan van aanpak. In het format plan van aanpak vind u de onderdelen die wij hierin terug willen zien. U hoeft het format niet in te vullen, maar bij voorkeur gebruikt u het wel als richtlijn voor uw plan van aanpak.

Het aanvraagformulier stuurt u met het plan van aanpak en de exploitatiebegroting naar subsidieloket@zwolle.nl of per post naar:

Het college van burgemeester en wethouder
Subsidieloket                                                      
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

Wanneer krijgt u antwoord op uw aanvraag?

Het college van burgemeester en wethouders neemt uiterlijk binnen 8 weken na vaststellen van de begroting door de raad een beslissing. Deze beslistermijn kan met ten hoogste 6 weken verlengd worden.

Wacht niet te lang met aanvragen

De volledige aanvragen worden beoordeeld gerangschikt, de subsidie wordt op basis van de rangschikking toegekend, omdat er jaarlijks een maximum bedrag beschikbaar is.

Looptijd

Deze subsidieverordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Contact

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten en meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Kosten

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Bijzonderheden

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:

Algemene Subsidieverordening

Wetgeving:

wetten.overheid.nl

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 09.00 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38
Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle