geld-geven iconSubsidieregeling AED

Inwoners en bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor het plaatsen van een AED en/of buitenkast in hun buurt. Met een AED kunnen we iemand reanimeren en levens redden. Daarom is het belangrijk om altijd een AED binnen bereik te hebben. Er zijn nu nog plekken in Zwolle waar niet binnen 500 meter 24/7 een AED beschikbaar is. Met de subsidie wil de gemeente Zwolle het aantal AED’s en de beschikbaarheid ervan vergroten, zodat er meer levens zijn te redden in het geval van een hartstilstand.

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen voor de aanschaf van een AED en een buitenkast of voor de aanschaf van een buitenkast voor een al beschikbare AED. De AED en/of buitenkast moet geplaatst worden op een openbare locatie in een zogenaamde witte vlek. Dit betekent dat er binnen 500 meter geen andere AED beschikbaar is. De hoogte van de subsidie voor de aanschaf van een AED en/of een buitenkast voor een AED bedraagt 35 procent van de aanschafkosten. Hierbij geldt wel een maximum bijdrage van € 650 voor een AED inclusief een buitenkast en maximaal € 300 voor een buitenkast.

Voor wie?

Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen zoals verenigingen, stichtingen en dergelijke, als ook door natuurlijke personen.

Digitaal aanvragen via DigiD

Meesturen

  • Offerte
  •  Belegstuk IBAN (bankafschrift van maximaal 3 maanden oud, met daarop uw IBAN nummer en te naam stelling)

Hoe lang duurt het?

Indieningstermijn:

Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend.

Behandeltermijn:

Binnen 13 weken na het indienen van een aanvraag ontvangt u van de gemeente Zwolle een besluit.

Beleid en wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen

Subsidieregeling AED

Algemene subsidieverordening Zwolle 2022

Wetgeving

wetten.overheid.nl

 

Contact

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten en meldingen

Klachten & meldingen
Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.