Claudine Conradie

Wijkmedewerker

Mijn naam is Claudine Conradie en ik ben wijkmedewerker in Stadsdeel Oost (Diezerpoort, Wipstrik, Wijthmen en Berkum)

Bewoners kunnen bij ons terecht met verzoeken of meldingen over het openbaar groen, wegen, trottoirs, parkeerplaatsen, verlichting, speelplekken en het sociaal beheer in de wijk.

We zijn op de hoogte van wat zich in de wijk afspeelt, waardoor bewoners ook met vragen over de wijk of over de gemeente bij ons terecht kunnen. Eventueel verwijzen we door naar andere instanties die werkzaam zijn in de wijk.

Daarnaast ondersteunen we de wijkmanager en wijkregisseur op het administratieve en organisatorische vlak.