locatie iconDe Veldschuur

Het gebied bestaat uit veenweiden, een grote lengte aan elzensingels, rijk begroeide sloten met krabbenscheer en fonteinkruiden, petgaten, moerasbossen met wilgen en elzen en enkele perceeltjes met bijzondere vegetaties zoals trilvenen, blauwgraslandjes en zeggemoerassen.

Voorbeelden uit het aanbod:

Kennismaken met de natuur (voor groep 1, 2, 3 & 4)

Met elkaar gaan we onderzoeken hoe BIJ-zonder en mooi de natuur is. In groepjes gaan we het terrein van de Veldschuur over om te horen, zien, ruiken, voelen en proeven. Afhankelijk van het seizoen en het weer kunnen er verschillende thema’s aan bod komen. Denk hierbij aan insecten, bijen, bloemen, zaden, of waterdiertjes.

Erfgoedlessen (voor groep 5, 6, 7 & 8)

Ga met je klas op ontdekkingsreis tijdens archeologielessen. De leerlingen krijgen een tijdsbeeld van: Het leven van (1e) bewoners en ontwikkelingen in de omgeving van de Veldschuur/ Olde Maten/ Zwartewaterklooster. Onderdelen die in de les aan bod kunnen komen zijn werken met een metaaldetector, bodemonderzoek, klei en veen ontdekken, aardewerk reconstrueren in het plaklokaal, werken met “vuursteen mes” en wilg, schrijven met rietpen en ganzenveer, zelf een vonk leren slaan, de techniek van vuur maken of geneeskrachtig (klooster)kruiden ontdekken.

Natuur door de lens (voor groep 7 & 8)

De natuur is zo mooi! Er valt zoveel te ontdekken en beleven. Samen met een natuurfotograaf en gids gaan we het veld verkennen en op zoek naar verschillende dieren en planten. We nemen ons fototoestel mee, want we gaan leren hoe we de mooiste foto’s kunnen maken! Natuur door de lens is een creatieve manier om kinderen met de natuur te verbinden. De mooiste plaatjes krijgt de school toegezonden.

Meer informatie

  • Alle jaargetijden
  • Locatie: De Veldschuur, Wijkweg 2, Rouveen (bij Hasselt)
  • Kosten >€50,- 
  • Begeleiding: medewerker Veldschuur, juf/meester, ouders (aantal afhankelijk van activiteit en aantal leerlingen)
  • Geïnteresseerd? Neem contact op via info@veldschuur.net