Digitale les Droppie Water

Via deze digitale lesmodule leren leerlingen van groep 1 t/m 8 via games, klikplaten, lesbladen, proefjes en opdrachten dat schoon water belangrijk is, over het belang van waterbeheer en over het leven van mens, dier en plant in, op en aan het water.

Droppie Water in de klas is een digitale lesmodule. Leerlingen ontdekken op een speelse manier de wereld van water. Wat is water eigenlijk? Raakt het water wel eens op? En wie zorgt er voor schoon en veilig water? De digitale module is opgedeeld in twee delen; een lesmodule en spelletjes en weetjes.

De activiteit in het kort

 • Thema: Water en klimaat
 • Doelgroep: Groep 1 t/m 8
 • Soort activiteit / les: Online educatief materiaal
 • Locatie: In de klas/op het schoolplein
 • Seizoen: Het hele jaar
 • Duur les / activiteit: Hangt af van de modules die de docent gebruikt.
 • Kosten: Gratis
 • Aanbieder: Waterschap Drents Overijsselse Delta

Opbouw les / activiteit

Spelletjes en weetjes groep 1 t/m 8

Om spelenderwijs meer te leren over water is een spelletjeswebsite en spelletjesapp ontwikkeld. Op de klikplaten is allerlei informatie over water op te zoeken, ook informatie over de eigen buurt. De spelletjesapp (voor tablet) is voor kinderen van groep 1 t/m 4. De spelletjeswebsite is voor alle groepen van het basisonderwijs. Hier vind je informatie voor een spreekbeurt of een werkstuk, maar ook games, proefjes, filmpjes en een quiz. Bekijk de spelletjeswebsiteexterne-link-icoon.

Lesmodule groep 3 t/m 8

De kinderen maken m.b.v. de klikplaten, werkbladen, proefjes en games kennis met de wereld van het water.  De lesmodule bevat meerdere klikplaten voor het digibord. Elke klikplaat behandelt een waterthema. Bij de klikplaten horen downloadbare lesbladen met verwerkingsopdrachten en proefjes voor in de klas. Ook voor buiten zijn er een aantal werkbladen ontwikkeld. In de lesmodule vind je de handleiding en het (aanvullende) lesmateriaal. Bekijk de lesmoduleexterne-link-icoon.

Kerndoelen

 • Kerndoel 39 - De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. (Mens & Samenleving)
 • Kerndoel 43 - De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind. (Natuur & Techniek)
 • Kerndoel 48 - Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken. (Ruimte)

Informatie voor de groepsleerkracht

De lesmodule kan alleen gebruikt worden op een digibord of laptop. Via de lesmodule kunnen leerlingen van groep 7 en 8 ook een quiz spelen. Twee keer per jaar maken leerlingen kans op een bezoek aan het Watermuseum met de hele klas. 

Quiz: Droppiewater groep 7 en 8 - quizexterne-link-icoon

Contact & activiteit boeken

Heeft u vragen over deze activiteit, of wil u direct boeken? Neem dan contact op met Waterschap Drents Overijsselse Deltaexterne-link-icoon via lerenoverwater@wdodelta.nl.