Digitale vaardigheden 2021

Gemeente Zwolle wil dat de dienstverlening die zij digitaal aanbiedt toegankelijk is voor alle inwoners, al dan niet met hulp en ondersteuning. Daarvoor wil de gemeente inzicht in de ervaringen en behoeften van de inwoners die minder digitaal vaardig zijn.

Het programma Dienstverlening van de gemeente Zwolle heeft hier onderzoek naar gedaan. In dit onderzoek is ook gekeken naar de ervaringen en behoeften van inwoners die anderen helpen bij het gebruik van internet.

Vragenlijst

Er is een vragenlijst verstuurd naar 4.000 inwoners van 16 jaar en ouder (een aselecte steekproef uit de gemeentelijke basisregistratie). In totaal 687 inwoners hebben de vragenlijst ingevuld (398 online en 289 schriftelijk).

Het onderzoek laat zien dat het aandeel inwoners dat dagelijks internet gebruikt is toegenomen (94% in 2021, 84% in 2017). Het gebruik van tablet en mobiele telefoon hierbij is fors toegenomen (94% in 2021, 75% in 2017), terwijl het gebruik van laptop of computer juist is afgenomen (87% in 2021, 93% in 2017). 

30 procent van de inwoners heeft moeite met het online maken van afspraken of het doen van aanvragen bij organisaties. 60plussers hebben hier vaker moeite mee (41% ten opzichte van 27%). Ook hebben 60plussers vaker moeite met online winkelen (28%) en het gebruik van sociale media (26%) dan jongere inwoners (15% respectievelijk 14%).

Een kleine minderheid (11%) wil tijd vrijmaken om beter te leren omgaan met internet.

Indien men hulp nodig heeft, vraagt de overgrote meerderheid (83%) hulp aan vrienden, familie of kennissen.

Kijkend naar de bekendheid van de ondersteuning die door landelijke organisaties en de gemeente wordt aangeboden bij het gebruik van internet, dan is de telefonische hulp vanuit organisaties (bijvoorbeeld Belastingdienst of DUO) het meest bekend (64%), gevolgd door Studentaanhuis (54%) en Seniorweb (36%).

Twee derde (67%) van de inwoners helpt wel eens iemand bij het gebruik van internet. Dit is meer dan in 2017 (50%). Men helpt meestal vrienden, kennissen of familie. Een klein aandeel (4%) zou ondersteuning willen hierbij.