U kunt ook mailen naar het bestuurssecretariaat, via Bestuurssecretariaat.de.jong@zwolle.nl.

Lid van:

GroenLinks

Dorrit de Jong is portefeuillehouder voor de volgende beleidsterreinen:

Portefeuille Inclusieve Samenleving:

 • Zorg en welzijn (Wmo)
 • Wonen
 • Wonen met zorg
 • Diversiteit en inclusie
 • Ouderen
 • Toegankelijkheid
 • Vluchtelingen, inburgering en integratie
 • Zorg en veiligheid (w.o. Veilig Thuis en mensenhandel)
 • Locoburgemeester

Dorrit de Jong: "Een Zwolle waar iedereen een (t)huis kan vinden. Een Zwolle waar iedereen mee kan doen. Dat  is waar ik mij dagelijks voor inzet.

Dat betekent dat we in Zwolle de komende jaren veel nieuwe woningen bouwen. Waarbij we goed kijken naar het soort woningen en voor wie we bouwen: senioren, starters, gezinnen, mensen met een kleine portemonnee en mensen die extra hulp nodig hebben. Ook kijken we goed naar het benutten van de woningen die er al zijn. We stimuleren doorstroming, maken samenwonen makkelijker en kijken naar nieuwe woonvormen, zodat mensen zelf kunnen bepalen hoe en met wie ze wonen.

Daarnaast willen we dat  in Zwolle iedereen mee kan doen. Vrij en veilig. Ongeacht je achtergrond, inkomen, seksuele voorkeur, gender, of fysieke of mentale beperking. Met ondersteuning als dat nodig is. Oudere inwoners, jongeren die zichzelf niet helemaal zelfstandig kunnen redden, nieuwe Zwollenaren; iedereen.

Bouwen aan een diverse en inclusieve samenleving doe ik vanuit verbinding met de inwoners en organisaties. Ik richt me op concrete resultaten. Zodat Zwollenaren zien en voelen dat wij er als stadsbestuur voor hen zijn.

In het werken voor Zwolle komen drie doelen samen die ik persoonlijk belangrijk vind: een solidaire samenleving waarin we omzien naar elkaar, een wereld waarin ieder vrijuit zichzelf kan zijn en het eigen leven vorm kan geven, en het tegengaan van klimaatverandering. Dat motiveert mij iedere dag weer om me in te zetten voor deze mooie stad.”

Dorrit de Jong is wijkwethouder van:

 • Holtenbroek
 • Aa-landen
 • Langenholte
 • Gebied ten Oosten van de Overijsselse Vecht met Haerst en Tolhuislanden

Functies uit hoofde van gemeentebestuur:

 • Vertegenwoordiger gemeente in aandeelhoudersvergaderingen van Tiem
 • Lid Algemeen bestuur GGD IJsselland
 • Lid mandaatcommissie Veiligheidsregio IJsselland
 • Voorzitter WWZ038, platform Wonen, welzijn en zorg, Zwolle
 • Voorzitter Zwols Concilium
 • Voorzitter Regionale regietafel vluchtelingen IJsselland 
 • Lid Algemeen bestuur G40 namens gemeente Zwolle 

Functies niet uit hoofde van gemeentebestuur

 • Bestuurslid Stichting ter ondersteuning Tweede Kamerfractie GroenLinks - Partij van de Arbeid (onbezoldigd).