Drinkwaterkwaliteit

Klimaat en drinkwater

Wat kan jij doen om het drinkwater te verbeteren?

Klimaatverandering heeft veel invloed op de kwaliteit van drinkwater. De stijgende temperaturen, veranderende neerslagpatronen, periodes van droogtes en overstromingen hebben directe gevolgen voor de beschikbaarheid en de kwaliteit van ons drinkwater.

Een van de meest zichtbare gevolgen van klimaatverandering op drinkwater is de groeiende vervuiling van waterbronnen. Veranderende neerslagpatronen kunnen leiden tot overstromingen die verontreinigende stoffen in rivieren en meren spoelen. Tegelijkertijd kunnen droogtes de watertoevoer verminderen, waardoor de concentratie van verontreinigende stoffen in het water toeneemt. Deze vervuilingen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Ook kost het veel geld om het water veilig te maken voor consumptie.

Gezondheid

Klimaatverandering kan er voor zorgen dat er meer ziekteverwekkers in het water zitten.  Als het water warmer wordt, groeien er meer bacteriën en algen. Dit vergroot de kans op ziekten. Ook leiden extreme weersomstandigheden tot het overstromen van rioolsystemen, waardoor onbehandeld afvalwater in waterbronnen terechtkomt.

Gelukkig kunnen we samen stappen ondernemen om de kwaliteit van ons drinkwater te beschermen en de gevolgen van klimaatverandering kleiner te maken.

Help water besparen

Minder water in huis gebruiken helpt om waterbronnen te ontlasten. Vooral tijdens periodes van droogte. Maar ookrepareren van lekkende kranen en het installeren van waterbesparende apparaten dragen bij aan water besparen. Het is belangrijk om zuinig om te gaan met water. Een goed alternatief is om je regenpijp af te koppelen en een regenton te plaatsen. Dit water kan je weer gebruiken om je tuin te bewateren.

Verminderen van vervuiling

Traditionele wasmiddelen bevatten vaak schadelijke chemicaliën die in ons afvalwater terechtkomen en daarmee ons drinkwater kunnen vervuilen. Stap over op het gebruik van plasticvrije wasmiddelen. Gooi geen ongebruikte medicijnresten in het toilet. Breng ongebruikte medicijnen naar inzamelpunten of de apotheek.

Samen klimaatverandering aanpakken

Als we minder spullen gebruiken die veel CO2 uitstoten, zoals fossiele brandstoffen (steenkool, aardolie en aardgas) kunnen we klimaatverandering helpen verminderen.  Alternatieve klimaatvriendelijke energiebronnen die we kunnen gebruiken zijn zonne- en windenergie.

Meer leren

Het is belangrijk om te begrijpen hoe klimaatverandering en drinkwater samenhangen, zodat we er bewust van zijn hoe ons gedrag invloed heeft op het milieu.

Klimaatverandering en de kwaliteit van drinkwater gaan hand in hand. Maar we kunnen samen een steentje bijdragen om ons water schoon en veilig te houden.

Overloop regenton