Ereburgers Zwolle

Op deze pagina zijn de personen vermeld aan wie het Zwols ereburgerschap is toegekend.

Ereburgers
NaamJaar I gelegenheid | motivatie

De heer W.J.G.M. (Wim) Waanders

2012
Penning Ereburgerschap uitgereikt t.g.v. symbolische start verbouw Broerenkerk op 17 februari 2012.

Wim Waanders is erin geslaagd literatuur, kunst en geschiedenis voor iedereen toegankelijk te maken.

Met ‘Waanders in de Broeren’ krijgt zijn overtuiging dat cultuur mensen verrijkt en verbindt meer dan ooit vorm en inhoud. Als innovatief en sociaal-maatschappelijk betrokken ondernemer heeft hij niet alleen oog voor het internationale en prestigieuze maar ook voor het lokale en eigene. Wim Waanders draagt daarmee al jarenlang op een bijzondere manier bij aan de uitstraling van de stad Zwolle.

De heer H.J. (Henk Jan) Meijer

2019
Penning Ereburgerschap uitgereikt t.g.v. zijn afscheid als burgemeester van Zwolle op 30 augustus 2019.

Henk Jan Meijer is een strategisch sterk bestuurder met oog voor verschillende belangen. Hij opereert koersvast vanuit de inhoud, denkt in lange lijnen en kan vertrouwen op een buitengewone politiek-bestuurlijke én sociale antenne. In alles stuurt hij op kwaliteit en continuïteit, waarbij hij verandering en innovatie niet schuwt. Hij hecht aan draagvlak en samenwerking en neemt mensen in het proces mee. Meer dan drie periodes heeft hij geïnvesteerd in de stad. Onder zijn burgemeesterschap heeft Zwolle zich kunnen ontwikkelen tot een dynamische stad met behoud van de menselijke maat.

Overleden Ereburgers
NaamJaar I gelegenheid | motivatie
De heer L. (Leo) Major († 2008)

1985
Erepenning uitgereikt op 14 april 1985 t.g.v. 40-jarige herdenking bevrijding van Zwolle.
Grote rol bij de bevrijding Zwolle als eerste Canadese bevrijder van de stad.

2005
Bevorderd tot Ereburger t.g.v. 60-jarige herdenking bevrijding van Zwolle. Honorary Citizen of Zwolle, as a token of our lasting respect and gratitude. For Zwolle, he is the symbol of freedom, making present and future generations aware of the impact of the Second World War. His commitment to this day, illustrates his lasting bond of friendship with Zwolle.

De heer J. (Job) Drijber († 2016)

1980
Erepenning uitgereikt t.g.v. afscheid.
Bijzondere verdiensten voor de stad als burgemeester gedurende tien jaar.

2000
Bevorderd tot Ereburger van Zwolle.
Uitzonderlijke verdiensten als burgemeester van Zwolle. Heeft beslissende rol gespeeld in behoud van histo­risch stadshart en wezenlijke bijdrage geleverd aan ontwikkeling van de stad.