Binnenstad Zwolle

Subsidieregelingen (monumenten en vergunningen)

De gemeente Zwolle heeft twee soorten beschermde monumenten: gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten. Via de monumentenkaartexterne-link-icoon zijn de rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten te zien. Monumenten dragen bij aan de uitstraling van de stad. Het is dus van belang deze monumenten op een goede manier in stand te houden. Zodoende zijn er financiële ondersteuningsmogelijkheden voor een monumenteneigenaar. Kijk voor meer informatie op de pagina Subsidieregeling monumenten Zwolle.

Subsidieregeling instandhouding monumenten

Van 1 februari 2024 tot en met 31 maart 2024 kunnen Rijksmonumenteigenaren Instandhoudingssubsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het gaat hier om rijksmonumenten die (volgens de definitie) geen woonhuis zijn, zoals een molen, kerk of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder de subsidieregeling.

In 2024 zijn er een aantal wijzigingen in de Subsidieregeling instandhouding monumenten. In ‘Wijzigingen Instandhoudingssubsidie 2024’ externe-link-icoon leest u wat er verandert. Een aantal van deze wijzigingen zijn:

  • Meer budget beschikbaar voor groene en gebouwde monumenten
  • Subsidiabele kosten voor molens verhoogd
  • Nieuwe normbedragen voor groen erfgoed

Voor meer informatie zie: Aanvraag instandhoudingssubsidie voorbereiden.externe-link-icoon

Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE)

Vanaf 1 januari 2024 wordt de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) weer beschikbaar gesteld. De ISDE wordt komend jaar toegankelijker voor woningeigenaren die wonen in een monumentale woning.

Veel monumenten hebben geen spouwmuur, wat isoleren lastig maakt. Vanwege het behoud van het monumentale karakter is het daarnaast moeilijk om HR++ glas of een buitengevelisolatie te plaatsen. De ISDE is op een aantal punten gewijzigd, zodat de regeling toegankelijker wordt voor de isolatie van monumentale woningen.

De minimale isolatiewaarden voor monumenten worden versoepeld en de minimale afmetingen waarvoor een aanvraag voor glasisolatie kan worden ingediend worden verlaagd.

Een subsidieaanvraag voor de ISDEexterne-link-icoon kan worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Naast de ISDE-regeling voor woningeigenaren zijn er ook regelingen voor de verduurzamingexterne-link-icoon van huurhuizen en gebouwen die onderdeel zijn van een VvE.