Fatiha el Hamdaoui

Na zeventien jaar als interimmanager te hebben gewerkt, kwam Fatiha el Hamdaoui bij de gemeente Zwolle terecht als afdelingshoofd Sociaal Wijkteam. Dat ze haar werk als interimmer op zou geven voor een baan in dienstverband was niet gepland.

"Ik dacht eerst dat ik te maken had met een interimopracht toen het bureau mij benaderde voor de vacature. Toen dat niet zo bleek te zijn, heb ik mij verdiept in de vacature en in de gemeente Zwolle als organisatie. Daarop heb ik met volle overtuiging voor de gemeente Zwolle gekozen."

Innovatiegericht

Fatiha kreeg tijdens haar verkenning al snel door dat de gemeente Zwolle een innovatieve organisatie is. "Het innovatiegerichte spreekt mij erg aan, omdat de wijze waarop we in het verleden oplossingen bedachten niet meer volstaat bij de grote opgaven van vandaag. Zo hebben we bijvoorbeeld binnen het sociaal domein een belangrijke opgave in het realiseren van een verschuiving van specialistische- naar meer generalistische zorg. Innovatie is nodig om tot nieuwe concepten te komen waarmee deze huidige opgaves gerealiseerd kunnen worden. Ik geloof er in dat als je in staat bent een vraagstuk vanuit andere – niet voor de hand liggende – perspectieven te benaderen  en met – niet voor de hand liggende – partijen te ontwerpen, je tot verrassende oplossingen kan komen. Bovendien is innovatie gewoon leuk! Ik heb zelf de ervaring dat mensen die een rol hebben in een innovatieproces, dit ervaren als een persoonlijk ontwikkeltraject. Het anders leren kijken en daarmee dus ook te komen tot andere oplossingen geeft een enorme energieboost."

Meerwaarde nastreven

"Ik draai al een tijdje mee in het sociaal domein, maar om eerlijk te zijn heb ik er meer plezier in sinds de decentralisaties. De decentralisaties hebben ervoor gezorgd dat we taken hebben gekregen op gebied van jeugdwet, de WMO en de Participatiewet. Dit zorgde voor een fundamentele verandering in manier van organiseren, denken en werken. We gingen ineens naar de hulpvrager in zijn geheel kijken. En in plaats van standaardoplossingen voor iedereen, gingen we een oplossing verzinnen voor ieder persoon op maat. Daarnaast gingen hebben we meer samenhang in de domeinen gecreëerd en de eigen kracht van inwoners en hun omgeving versterkt."

"De transformatieopgave  geeft ruimte om het gesprek aan te gaan over de wijze waarop we onze systemen hebben ingericht, de wijze waarop we beleid maken en de regels en procedures die we hanteren. Waar zijn we van waarde en waar belemmeren we onbedoeld? Hoe zorgen we dat we niet alleen beleid maken voor een doelgroep, maar deze doelgroep actief en gelijkwaardig betrekken bij het ontwerp?"

Balans tussen de wens en de praktijk

"Toch is deze transformatieopgave niet eenvoudig te realiseren, omdat er veel partijen met verschillende belangen bij betrokken zijn. Ook in de dagelijkse praktijk merk ik de worsteling tussen wens en praktijk. De wens om bijvoorbeeld de belevingswereld van inwoners als vertrekpunt te nemen. En de praktijk waarin we tegen diverse hardnekkige systemen aanlopen om dat ook daadwerkelijk te doen."

Blij van ontwikkelen en betekenis geven

"Wat me blij maakt in mijn werk? Waar zal ik beginnen? Er zijn heel veel zaken waar ik blij van word. Ik word blij als ik aan zaken kan werken die er echt toe doen. Zowel voor inwoners als voor de eigen organisatie.  Ik word ook blij als ik in een omgeving werk die niet geforceerd vasthoudt aan het bestaande ideeën, maar open staat voor vernieuwing. Ik word blij als ik samen met mijn collega’s betekenis kan geven aan abstract geformuleerde doelstellingen. Ik word nog blijer als we dat niet doen op basis van aannames, maar door ons echt te verdiepen in wat er voor die doelgroep van belang is. Ik word blij van mijn eigen team vanwege hun gedrevenheid, kennis en passie voor de Zwolse inwoners.  En tot slot word ik blij van een omgeving waarin kwetsbaarheid tonen gewoon is. Het levert namelijk per definitie hele andere gesprekken op dan wanneer iedereen zeker van zichzelf is. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat de kwetsbaarheid van de een, soms inspiratie is voor een ander."

Fatiha el Hamdaoui