Florian van Dijk

Florian van Dijk is projectmanager gebiedsontwikkeling en op dit moment onder andere actief voor het Hanzenkwartier in de Spoorzone. Vijf jaren geleden startte hij als junior projectmanager. ‘Ik heb de afgelopen jaren kunnen ervaren waar mijn passie ligt. En dat is gebiedsontwikkeling. Ons werk heeft impact op de huidige en vooral toekomstige samenleving. We ontwikkelen woongebieden en gebouwen voor volgende generaties. Voor mij is gebiedsontwikkeling een vak apart, waar je specifieke kennis, ervaring en skills voor nodig hebt. En ik wil er gewoonweg heel goed in worden.’

Florian van Dijk

Een nieuw stukje stad

Het Hanzenkwartier verandert van een grijs kantorengebied, waar na werktijd niets te doen is, in een omgeving waar geleefd kan worden. Een nieuw stukje stad, waar altijd reuring is en mensen fijn wonen, werken en recreëren.

Florian: ‘We gaan hier een aanzienlijk aantal m2 toevoegen, dat betekent ook hogere woontorens in het gebied dan we gewend zijn in Zwolle. De verblijfkwaliteit 'op het maaiveld' is dan extra belangrijk. Mensen moeten zich daar prettig voelen. Dit bereik je door functies in het gebied toe te voegen, waardoor het gebied echt gaat leven. Leuke horeca, sportmogelijkheden en ontmoetingsplekken. Het Hanzenkwartier gaat leven en bruisen.’

Laat zien wat je wilt

Florian is blij met de kansen die hij in Zwolle heeft gekregen. ‘Ik zit bij Jong Zwolle en hoor ervaringen van jonge collega’s. Er is een algemeen geluid. Je wordt bij onze organisatie beloond als je slim werkt, inzet toont en laat zien wat je wilt. Op onze afdeling is een goede balans tussen jonge mensen en mensen met meer ervaring. Daar leer ik van. We hebben ook intervisies met projectmanagers en er is een platform van projectmanagers om met elkaar te reflecteren. Ik volg een leergang projectontwikkeling, waar ook marktpartijen bij zijn aangesloten, zodat ik een kijkje in andere keukens krijg.’